فراخوان گفتگوهای زندان: مقاومت و عدم مقاومت در زندان

فراخوان گفتگوهای زندان

مقاومت و عدم مقاومت در زندان

از جمله مسائلی که تاکنون به دلایل مختلف به بحث عمومی گذاشته نشده است و یا این که جسته و گریخته در این‌جا و آن‌جا به آن اشاراتی شده است، پدیده تواب و توابین در زندان‌های سیاسی جمهوری اسلامی است. تواب، لقبی بود که از طرف زندان‌بانان جمهوری اسلامی برای عده خاصی از زندانیان که به خدمت رژیم درآمده بودند، مورد استفاده قرار می‌گرفت و در زندان مصطلح شده بود. هر فردی که با آثار زندانیان سیاسی سابق آشنایی داشته باشد، به این پدیده برخورد کرده است. زندانیان سیاسی دهه شصت تجربه‌ی غنی‌ای از مقاومت و ایستاده‌گی را دربرابر بازجویان و شکنجه‌گران و هم چنین عوامل بی جیره و مواجب آنان یا همان توابین دارند.

مقاومت و عدم مقاومت در زندان، همکاری و عدم همکاری با زندان‌بان و موضوعاتی از این دست همواره موضوعاتی بوده است که در آثار مربوط به زندان و نیز در خاطرات بسیاری زندانیان سیاسی آزاد شده به آن‌ها کم و بیش پرداخته شده است، ولی به صورت اختصاصی خاطرات اندکی در مورد توابین منتشر شده است. گفتگوهای زندان، قصد دارد ضمن گرد آوری خاطرات زندانیان سیاسی، این پدیده را به بحث عمومی بگذارد. به همین منظور از کلیه افرادی که تمایل به انتشار خاطرات خود از توابین و یا بحث در این زمینه را دارند تقاضا داریم که مطالب خود را برای‌مان ارسال کنند تا ضمن درج در هفته‌نامه گفتگوهای زندان، پس از گرد آوری به صورت کتاب منتشر شود.

طبیعی است که مواضع درج شده در این مقالات و نوشته‌ها، الزاماً مواضع گردانندگان سایت گفتگوهای زندان نیست و هر فردی پاسخ‌گوی نوشته و موضع خویش است.

با تشکر

 گفتگوهای زندان

مطالب خود را می توانید به ایمیل زیر ارسال نمایید:

book@dialogt.info