به یاد جانفشان فریده یوسفی

فریده یوسفی

فریده یوسفی

فریده یوسفی……..فریده یوسفی و همسرش علی عجم به فاصله یک هفته از هم اعدام شدند. یادشان عزیز و گرامی باد…..ـ
تاریخ و محل تولد: 1335 آبادان
شغل:خانه دار
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک فرزند دختر(همسر علی عجم)ـ
نام پدر : غریب
تاریخ دستگیری : شهریور 1361
محل دستگیری : تهران
وابستگی سازمانی: سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر
تاریخ اعدام : 6 اردیبشت 1362
زندان اوین
زندان
خاوران ستون ۸ ردیف ۸۳

توضیحات داریوش سلحشور

رفیق فریده و همسرش علی از فعالین یک گروه محلی بنام گروه گلسرخی در آبادان بودند. فعالین این گروه بعدا به جریانات درون جنبش چپ-کمونیستی پیوستند. از جمله رفقا فریده و علی که به سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر پیوستند. رفیق علی کاندید عضو سازمان بود. بعدها درجریان بحران با کومله تماس گرفتتند اما در همین اوضاع دستگیر شدند. یاد عزیزشان و تداوم رزم انقلابی اشان در زندانهای ارتجاع بورژوازی، همواره گرامی است.