رژه جلادان در انتصابات ریاست، جمهوری اسلامی مردم ایران با گرگها نمی رقصند محمود خلیلی

رژه جلادان در انتصابات ریاست، جمهوری اسلامی

مردم ایران با گرگها نمی رقصند

محمود خلیلی

انتخابات شاید بی‌ارزش‌ترین و مضحک‌ترین واژه‌ای باشد که در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به کار می‌رود. طی قریب به چهار دهه که از به قدرت خزیدن نظام حاکم بر ایران مي‌گذرد؛ همواره شاهد و ناظر صحنه‌سازی‌های انتخاباتی  و تقاضا برای حضور گسترده مردم در خیمه شب‌بازی‌ای به نام انتخابات بوده‌ایم. مردمی که خود قدرت برگزیدن و برگزیده شدن ندارند و همواره مجبور هستند بین «بد» و «بدتر» به روی کار آمدن «بد» تن در دهند. شیوه یک بُعدی و منفعت‌طلبی حاکم همیشه باعث روی کار آمدن بی‌ارزش‌ترین عناصر درون جناحی نظام حاکم بوده است که هیچ قدرتی برای اجرای عادی‌ترین امور جاری مملکت نداشته و نخواهند داشت.

این‌بار نیز در آخرین روزهای اردیبهشت ماه 1396 یکی دیگر از این دست انتصابات پیش رو است و حاکمیت تلاش دارد با تهیج مردم، آن‌ها را به پای صندوق‌های رای بکشاند و با ارائه مهره‌های جدید بار دیگر تنور این انتصابات را گرم نماید. به روایت شاعر بزرگ مردم، احمد شاملو، حکومتیان می‌خواهند که ما «عارفانه به کیفر خویش تن در دهیم» و با پذیرش این یا آن جناح از رژیم، گردن خود را عارفانه زیر تیغ تیز این جلادان قرار دهیم! برای ما فرقی نمی‌کند که  جلادی با عبا و عمامه بیاید یا جلادی دیگر با کت و شلوار و کراوات با چکمه‌هایی برای له کردن اعتراضات مردم، از کارگران و زنان گرفته تا روشنفکران، جوانان و دانشجویان و یا خلق‌های تحت ستم ایران!

انتصابات پیش رو، رژه جلادان است! هر کدام از کاندیداها سابقه ننگینی از جنایت و چپاول اموال عمومی را در کارنامه خود به همراه دارند. جلادان رژیم جمهوری اسلامی، هم‌چون هیولاهایی سیری‌ناپذیر، دهان گشوده‌تر از پیش به بلعیدن رمق و ثروت مردم کشورمان مشغولند. با سوابق خونینِ خود نشان داده‌اند که هر جنبش دادخواهانه‌ای، هر اعتراض پیگیری، و هر انسان معترضی را به خشونت‌بارترین شکل و به فجیع‌ترین روش‌ها از سر راه‌شان برمی‌دارند. با چنین هیولاهایی مماشات نمی‌توان کرد. سرنگونی قطعی این رژیم راه غلبه بر این دوران حکومت هیولاهای نفرت‌انگیز رژیم جمهوری اسلامی است.

بدیهی است در این انتصابات  عناصر رانده شده از قدرت وجریانات سرمایه داری و ضد مردمی مثل حزب توده و اکثریت بهمراه هنر بندان(از باران کوثری و مشایخی و هالو… تا سارقین سرود های رفیق جانفشان فدایی سعید سلطانپور)  با هیاهو و جنجال تلاش دارندضمن کمرنگ نشان دادن همراهی و همگامی  خود در تقویت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مردم را تحریک نمایند که از ترس این جلاد به دامن جلادان دیگر پناه بیاورند و مردم را به رقص با گرگ ها دعوت نمایند.

با اطمینان و تاکید بر این که این حاکمیت اصلاح ناپذیر است و تمام عناصر موجود و رانده شده از قدرت در سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار بهترین فرزندان مردم ایران نقش داشته‌اند. باید  بر این اصل پا فشاری نمود که هیچ کدام از این عناصر با یکدیگر تفاوتی ندارند و تنها با تغییر بنیادی و از بین رفتن کل این نظام کارگران و زحمتکشان و سایر اقشار جامعه می‌توانند در یک انتخابات واقعی حضور پر شور خود را نشان دهند.

از همه زندانیان سیاسی سابق، انسان‌های آگاه و انقلابی و تشکل‌های پیشرو و مردمی تقاضا دارم صدای واقعی مردم ایران باشند و با نه به تمام جلادان چهره واقعی آن‌ها را افشا نمایند.

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

محمود خلیلی

27اردیبهشت 1396