فراخوان: دنیا خانه من است، سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی سینمای تبعید، 17-23 نوامبر 2017 گوتنبرگ – سوئد

با سپاس ازهمراهان و یاران سالیان نه چندان کوتاه زمانه های پر شور وامید دوره های برگزاری جشنواره های سینمای تبعید – سوئد و با سپاس ازسینما گران و تهیه کنندگان، وبه ویژه تماشاگران و علاقه مندان خستگی ناپذیر این جشنواره؛ جشنواره سینمای مقاومت، سینمای مبارز، سینمای نواندیش! حضور و همگامی شما در باروری این شاخه ازسینمای ما، گواه پیوند جریان سینمای بالنده تبعید و تداوم حرکت پویای این جشنواره بوده است.ـ

اینک با شادمانی به استقبال افق های تازه در سینمای تبعید می رویم وآغاز کار تدارک و برنامه ریزی برای برگزاری دوره جدید جشنواره را به آگاهی عموم، به خصوص سینما گران و تهیه کنندگان فیلم می رسانیم. دوره جدید جشنواره از تاریخ 23-17 نوامبر درشهر گوتنبرگ سوئد برگزار خواهد شد.ـ

بدین وسیله از سینما گران و تهیه کنندگان فیلم دعوت به همکاری می نماییم تا آثار جدیدشان را برای نمایش در جشنواره ارسال نمایند. برای آگاهی از برنامه های نمایش فیلم ها، موضوع ها و تم های ویژه وهم چنین برای کسب اطلاعات بیشتر، سینما گران و تهیه کنندگان می توانند به سامانه الکترونیکی جشنواره مراجعه کنند و یا وسیله پست الکترونیکی با ما تماس بگیرند.ـ

در راستای پر بارشدن  برنامه های جشنواره همچون دوره های پیشین؛ علاوه بر جلسه های نمایش فیلم، برنامه های جنبی و تکمیلی دیگری  نیز درحوزه های هنری و فرهنگی به اجرا گداشته خواهد شد. ازجمله نمایشگاه های هنری، اجرای موسیقی، سخنرانی، و…!ـ

برای برنامه ریزی و اجرای این گونه برنامه ها، ازکارورزان فرهنگی وهنری دعوت به مشارکت می کنیم و از ایده ها و طرح های پیشنهادی آنان استقبال می کنیم. این دوستان می توانند درباره چگونه گی اجرای طرح هایشان با ما از طریق پست الکترونیکی جشنواره تماس بگیرند.ـ

پست الکترونیکی جشنواره:ـ

info@exilefilmfestival.com / exile.filmfestival@usa.net

سایت جشنواره :ـ

www.exilefilmfestival.com

 جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد