انتشارِ پوسترهای هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار سراسری زندانیان سیاسی در ایران، 29 سپتامبر تا اول اکتبر در هانوفر آلمان

ضمن تشکر از همه هنرمندانی که با ارسال طرح برای هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار سراسری زندانیان سیاسی در ایران، 29 سپتامبر تا اول اکتبر در هانوفر آلمان یاری کردند. از سوی کمیته برگزارکننده  گردهمایی پوسترهای فارسی و آلمانی انتشار یافت.  این پوستر از میان پیشنهادات و طرح‌های ارائه شده به کمیته هنری گردهمایی انتخاب شده است و از سایر طرح ها برای انتشار و سایر کارهای هنری و انتشاراتی مربوط به گردهمایی استفاده خواهد شد. از همه عزیزان و علاقمندان دعوت می شود که با نصب پوستر در مکان‌های عمومی یا انتشار آن در رسانه های اجتماعی، کمیته برگزار کننده را در امر خبررسانی یاری کنند

پوستر هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

پوستر هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

 

پوستر هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

پوستر هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران