خاوران و یادیاران: باقر یزدانی، مجتبی احمد زاده و چنگيز عرشی، گردآوری محمود معمارنژاد

دادخواهی، یکی از مهمترین جنبه های عدالت است که مورد بی توجهی قرار گرفته. ضرورت مجازات آمران و عاملان جنايت نه تنها برای سلب حق زندگي و آزادی انساني که پاره ی بزرگي از جامعه از حقوق اوليه خود به شکلي خودسرانه، ناعادلانه و ستمکارانه، محروم شده است. مصونيت از مجازات در جامعه يعني پذيرش تکرار فاجعه. از اين روی تلاش برای تکرار نشدن فاجعه، بدون دادخواهي ميسر نيست. با دادخواهي ست که از قرباني اعاده ی حيثيت و جبران خسارت مي شود و هويت اجتماعي خود را باز مي يابد. اما مهمتر از همه اين است که تاريخ بايد باز نويسي شود. عدم مجازات يعني به تاريخ نسپردن اسناد و مدارکي که بدون اتکا به آنها نمي توان حافظه ي تاريخي ملتي را از خطرمحوشدن نجات داد و از چيره شدن فراموشي و تکرار مداوم فاجعه جلوگيری کرد. محمود معمار نژاد
…………………………………. .

مادران خاوران

مادران خاوران

 خاوران

خاوران

آمدند خاوران را گل و گياه بكارند و مادران رفتند و گفتندكه ما خيابان كشي و گل و گياه نمي خواهيم گور عزيزانمان را نشانمان دهيد.

مادران خاوران

مادران خاوران

 خاوران

خاوران

 خاوران

خاوران

باقر یزدانی/سازمان پیکار

باقر یزدانی

باقر یزدانی

نام پدر : عباس
نام مادر : شمسه
تاریخ تولد : 03.01.1329
تاریخ اولین دستگیری : بابل چند روز بعد از 7 تیر سال 60
فرار از زندان : شب قبل از اعدام
تاریخ دومین دستگیری : تهران 24.06.60
تاریخ تیرباران : 25.06.60 زندان اوین
سرود خاوران هرسال خوانده خواهد شد، تا این „میعادگاه“ در حافظه ی جمعی بماند و تاريخ شود، مهم نیست چند سال ديگر تا برقراری عدالت برای کشته شدگانمان طول خواهد کشيد، خورشید حقیقت از اين عدالت و در خاوران بايد طلوع کند تا اعدام، „ناپدید شدن“ را در ايران به هرگز سپرد. تا سوگ پايان يابد

مجتبی احمد زاده

مجتبی احمد زاده

مجتبی احمد زاده

تاریخ و محل تولد: تاریخ و محل تولد: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۵ مشهد
شغل:دانشجوی الکترونیک دانشگاه شریف تهران
نام پدر : طاهر احمد زاده….سه پسر طاهر احمدزاده نیز توسط حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی کشته شدند. یکی از پسران او مسعود احمدزاده از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق بود و در سال ۱۳۵۰ اعدام شد.مجید احمدزاده دیگر فرزند او نیز همراه برادرش در ۱۱ اسفند ۱۳۵۰ اعدام شد. مجتبی احمدزاده پسر کوچکتر وی نیز در ۸ آبان ۱۳۶۰ در زندان اوین اعدام شد.
تاریخ دستگیری: ۱۰- ۱۵ شهریور ۱۳۶۰
محل دستگیری: تهران

 وابستگی سازمانی: رزمندگان/ اتحاد مبارزان کمونیست
تاریخ اعدام: ۸ آبان۱۳۶۰
زندان اوین

چنگيز عرشی

چنگيز عرشی

چنگيز عرشی

چنگیز دانشجوی سال سوم مهندسی معدن در دانشگاه ملی ( شهید بهشتی فعلی) و از فعالین دال دال سازمان پیکار تهران بود. در ضربه کمیته چاپ و توزیع 20 تیر ماه 1360 در تهران دستگیر شد. و با نام مستعار سعید علیزاده در تشکیلات شناخته می شد. او در 12 مرداد 1360 تیرباران شد. خبر اعدام او و 11 پیکاری دیگر در روزنامه های چهارشنبه 14 مرداد 1360 بدین گونه منتشر شده بود:
به نقل از روابط عمومی زندان اوین، چنگیز عرشی با نام مستعار سعید علیزاده، فرزند محرم به اتهام اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، در زندان اوین تیرباران شد.ـ