بر کشورم چه رفته است – گفتگوهای زندان به زبان آلمانی منتشر کرد: کتابی درباره زندگی و آثار سعید سلطانپور

بر کشورم چه رفته است - گفتگوهای زندان به زبان آلمانی منتشر کرد: کتابی درباره زندگی و آثار سعید سلطانپور

بر کشورم چه رفته است – گفتگوهای زندان به زبان آلمانی منتشر کرد: کتابی درباره زندگی و آثار سعید سلطانپور

در آستانه برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در شهر هانوفر آلمان از 29 سپتامبر تا اول اکتبر 2017، و نیز بیستمین سالگرد آغاز فعالیت‌های گفتگوهای زندان، گفتگوهای زندان درباره زندگی و آثار سعید سلطانپور به زبان آلمانی منتشر کرد: بر سرزمین من چه رفته است

Was ist geworden aus meinem Land

این کتاب در دهه هشتاد میلادی توسط سازمان دانشجویان هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) در آلمان و برلین غربی ترجمه شده است که نسخه‌های معدودی از آن در دسترس بود. به همت همکاران گفتگوهای زندان، متن دوباره آماده سازی و با طراحی و صفحه بندی جدید برای علاقمندان منتشر شد. علاقمندان می توانند برای سفارش این کتاب با آدرس  ای میل زیر تماس بگیرند

book@dialogt.info

بهای هر جلد ، 10 یورو می باشد که علاقمندان می توانند هزینه کتاب و ارسال پستی آن را  به حساب زیر واریز کنند

M. Esad

IBAN: DE19 2505 0180 1904 7550 03

BIC: SPKHDE2HXXX

Sparkasse Hannover

یا از طریق پی پال به ای میل زیر هزینه را واریز کنند

PapPal: book@dialogt.info

در زیر فهرست مطالب و مقدمه گفتگوهای زندان را برای چاپ جدید این اثر می خوانید

ترجمه فارسی مقدمه

خوانندگان عزیز

این کتاب که شامل ده ترجمه شعر از سعید سلطانپور به همراه متونی درباره اوست، توسط هواداران سچفخا در آلمان  و برلین غربی در نیمه اول دهه هشتاد میلادی ترجمه شده  و انتشار یافته است. شاعر و مبارز، سعید سلطانپور یکی از چهره های پیشرو و نمونه ادبیات مقاومت در ایران است. انتشار آثار و اشعارش هنوز بعد از 36 سال توسط دیکتاتوری اسلامی در ایران ممنوع است. ـ

گفتگوهای زندان تلاش می‌کند در کنار انتشار ادبیات زندان و مقاومت، همچنین کتاب‌های ارزشمند قدیمی از طیف مقاومتگران چپ را که تقریبا ناپدید شده‌اند با امکانات دیجیتالی جدید بازسازی کرده و دوباره حیات بخشد. کتابی همچون „برکشورم چه رفته است“ نیز چنین است. ـ

اگر از نظرگاه امروزی نگاه شود، روشن است که برخی از نقطه نظرات و رویکردهای مترجمین در ویرایش کنونی الزاما درست نیستند. علاوه براین، از ترجمه آلمانی شعرهای سعید سلطانپور انتظار ارزش‌ بالای ادبی  می‌رود. به همین منظور گفتگوهای زندان در ادامه کار، ویرایش جدید و نسخه بازنگری شده ی کتاب را منتشر خواهد ساخت. با این وجود، گفتگوهای زندان تصمیم گرفت که نسخه ترجمه اصل دهه هشتاد میلادی را بدون تغییرات بزرگ منتشر سازد. خوانندگان خودشان می توانند از این طریق درباره چگونگی گرایش غالب در تفکر طیف چپ ایران در سالهای هشتاد میلادی، تصویری به دست آورد. ـ

 

 

Vorwort 1

Gedichte. 5

Das Zahnrad in der Fabrik….. 7

Mein Iran I 13

Mein Iran II 19

Wenn der Kranke aufwacht aus seinem Schlaf 24

Was ist geworden aus meinem Land. 36

Die Erde ist müde. 44

Ein Gedicht für die Tapferen. 51

Hassanak. 56

Der Frühling von zweiundsiebzig. 62

Das Gefängnis des Hochlands. 88

Vom Land und aus der Stadt 92

Biografie. 95

Essay. 113

 1. A. Einführung. 115
 2. B. Ideologie. 125
 3. C. Aktivitäten. 130
 4. a) Lehrer 133
 5. b) Kämpfer 135
 6. C) Organisator 149
 7. D) Agitator 156
 8. e) OIPFG. 160
 9. D. Kunst 161
 10. a) Dichter 170
 11. b) Dramatiker 188
 12. c) Schriftsteller 194
 13. d) Theoretiker 195
 14. d) Redner, Schauspieler, Regisseur 199

Schluss  201

Liebe Leserinnen und lieber Leser
Das vorliegende Buch, das die Übersetzungen von 10 Gedichten von Said Soltanopur inklusive Texte über ihn beinhaltet, wurde in erste Hälfte von achtziger Jahren durch Sympathisanten von OIPFG in BRD und West-Berlin übersetzt und herausgegeben.

Der Poet und Kämpfer, Said Soltanpour ist eine Leitfigur für Widerstandsliteratur im Iran. Die Veröffentlichung seiner Stücke und Gedichte sind nach 36 Jahren immer noch durch den islamischen Herrscher im Iran verboten.

„Prison’s Dialogue“ bemüht sich neben den Herausgaben von Gefängnis- und Widerstandsliteratur, auch alte wertvolle Bücher von linken Widerstandsspektrum zu digitalisieren und wieder ins Leben zu rufen, die fast verschwunden sind. Ein Buch wie „Was ist geworden aus meinem Land“ ist auch ein solches.

Aus heutiger Sicht betrachtet wird klar, dass manche Ansichtspunkte und Ansätze von den Übersetzern der vorliegenden Fassung nicht unbedignt korrekt sind. Ferner wird von Übersetzungen der Gedichte von Said Soltanopur hohen literarischen Wert erwartet. In diesem Sinne möchte „Prison’s Dialogue“ anschließend eine neue überarbeitete Fassung des Buches herausgeben. Trotzdem hat sich „Prison’s Dialogue“ entschieden die originale Übersetzung von den 80er Jaheren ohne größe Veränderung zu veröffentlichen. Die LeserInnen können sich so eine eigene Meinung bilden, wie die Denkweise der etablierten Tendenz des iranischen linken Spektrums in den 80er Jahren war.

 

http://dialogt.de/gerdhamaie-7/