مراسم گرامی داشت علی اشرف درویشیان در هانوفر، 10 نوامبر 2017

مراسم گرامی داشت علی اشرف درویشیان در هانوفر، 10 نوامبر 2017

با سخنرانی و شعر خوانی: اکبر معصوم بیگی، میترا درویشیان، احسان حقیقی

موسیقی توسط هنرمندان: هوشنگ پیروزداد و سیامک محمدی

 

گرامی داشت علی اشرف درویشیان در هانوفر، 10 نوامبر 2017

گرامی داشت علی اشرف درویشیان در هانوفر، 10 نوامبر 2017