منتشر شد: چگونه کمونیست شدم، یادمانده‌هائی از فریدون منتقمی

انتشارات زیرزمینی کتاب فریدون منتقمی تحت عنوان „چگونه کمونیست شدم“ را منتشر کرد. دفتر نخست شامل یادمانده‌هائی از فریدون منتقمی در دوران زندگی در ایران می باشد که در 593 صفحه در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

 

چگونه کمونیست شدم. یادمانده‌هائی از فریدون منتقمی
اثر فریدون منتقمی
ویرایش فنی، لیتوگرافی، چاپ و صحافی: انتشارات زیرزمینی
چاپ اول: ۱۰۰ نسخه سال ۲۰۱۵
چاپ دوم: ۱۰۰۰ نسخه سال ۲۰۱۷
کلیه حقوق برای نگارنده محفوظ است

***

درآمد

من از مادرم و پدرم رسم زندگی کردن را آموختم. آموختم که باید انسان بود و با شرافت زندگی کرد. آن‌ها مرا به سرزمین ممنوعه‌ها بردند و از میوه‌های ممنوعه تغذیه‌ام کردند تا زخم‌ها و درد زندگی را بیشتر حس کنم و همواره بیدار به‌مانم و از این بابت از آن‌ها ممنونم و همین میراثی که آن‌ها از خود برای من باقی گذاردند، برای پیشرفت در زندگی‌ام کافی است. من آموختم که زندگی پیکار است و همواره باید با مسئولیت نسبت به جامعه زندگی کرد و موظفم که باری را که آن‌ها بر دوشم گذارده‌اند، به دیگران منتقل کنم.ـ

آنچه بر قلم من جاری شده است، تلاش من برای ادای این دِین است.ـ

بسیاری از دوستان و هم‌پیمانان در تنظیم و ویراستاری این اثر به من یاری رساندند. و من از آنجا که در «دنیای آزاد» زندگی می‌کنم، که در آن «آزادی‌های بی‌قید و شرط» حاکم است، برای حفظ جانشان از بردن نام‌شان خودداری می‌کنم. و در همین جا از تلاش همه آن‌ها صمیمانه سپاسگزارم.ـ

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز

از آنجا که هیچ کتابخانه «آزادی» حاضر نیست برای حفظ آزادی بیان و عقیده در جهان، این اثر را ثبت و بایگانی کند، بدون آن که از شکستن دست و قلم و انگشتان دست نویسنده مسرور نه‌گردد، تصمیم من بر این شد که برای مبارزه با ریاکاری، «بشردوستی» و «آزادی‌خواهی» این نابکاران خبیث، ثبت این اثر در اندیشه‌های مردم را به عهده خود مردم قرار دَهَم و درخواست کنم که آن را دست به دست و سینه به سینه به نسل بعدی منتقل کنند، تا تاریخ بر مذاق نابکاران نوشته نه‌شود.ـ

چاپ نخست در 100 نسخه بود تا راه و رسم توزیع را بیاموزم.ـ

چاپ دوم در 1000 نسخه است که هنوز به اتمام نرسیده است.ـ

«ثروت هنگفتی» که از فروش این کتاب نصیب‌ام می‌شود، از هم‌اکنون درخواست می‌کنم در راه مصالح مبارزه طبقاتی و خدمت به طبقه کارگر و توسعه مارکسیسم – لنینیسم هزینه شود. این سلاحی است که در مبارزه با حاکمان «دنیای آزاد» و «جامعه جهانی» باید به کار گرفته شود، تا بدانند که تلاش‌شان بیهوده است و مبارزه ادامه می‌باید.ـ

روشن است همه حقوق چاپ و نشر برای نویسنده محفوظ است و ذکر مطالب این کتاب و چاپ تصاویر (بایگانی خانوادگی) آن با ذکر منبع آن خالی از اشکال است و حتی توصیه می‌شود.ـ

 

یادمانده‌هائی از فریدون منتقمی: چگونه کمونیست شدم

یادمانده‌هائی از فریدون منتقمی: چگونه کمونیست شدم