ـ #دستگیر شدگان #زندانیان_سیاسی :: اعتراضات مقابل زندانها را گسترده تر کنیم!!!، کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

بیانیه 155: اعتراضات مقابل زندانها را گسترده تر کنیم!!!ـ

نزدیک به 39 سال زندگی در زیر سیطره رژیم اسلامی همه ما آموخته ام که یک قدم عقب نشینی موجب افسار گسیختگی جمهوری اسلامی می شود  و یک روز پیشروی ما از طریق همبستگی و همدلی و مبارزه منسجم توده ای و فراگیر باعث عقب نشینی و ترس و لرز  این نظام ضد انسانی میگرد. آنچه چند سال پیش در کهریزک و سایر  بازداشتگاهها رخ داد در سکوت امروز من و تو دوباره تکرار خواهد شد،.جنایتی که در تابستان 67 و دهه شصت رخ داد در بی توجهی من و تو دوباره تکرار خواهد شد، کارگران ، معلمان ، دانشجویان ، جوانان و مردم مبارز .حال که عزم خود را برای رهایی جزم کرده ایم باید به این امر واقف باشیم که حفظ یکپارچگی و همدلی اولین گام در این مسیر سخت و دشوار است،  اکنون که عزیزان مبارز ما( بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر و زندانیان سیاسی ) دست جانیان حاکم جمهوری اسلامی در بند هستند ، بر ماست که خانواده این عزیزان  را ( در مقابل زندانها ، دادگاه ها و مقابل نهاد های حکومتی حتی برای یک لحظه تنها نگذاریم. این نه تنها یک وظیفه انسانی بلکه یک امر و وظیفه انقلابی و مبارزه طبقاتی است. چرا که عزیزان در اعتراضات یا به خاطر اعتراضات بازداشت شده اند چون مردم به خیابان آمدند نان    می خواهند ، کار می خواهند ، آموزش و پرورش رایگان می خواهند ، بهداشت و درمان رایگان  می خواهند ، دانشگاه رایگان می خواهند، جلو گیری از اخراج ها را می خواهند، جلو گیری از تحمیل قانون کار سرمایه داری به کارگران را می خواهند ، جلو گیری از خصوصی شدن را     می خواهند ، می خواهند از پیاده شدن طرح های سازمان تجارت جهانی جلو گیری کنند ،          می خواهند گرانی و تورم را از بین ببرند، می خواهند طرح حذف یارانه ها را حذف کنند، مردم به خیابانها آمدند که دستمزد ها تامین کننده زندگی انسانی باشند ، مردم به خیابان ها آمدند تا آزادی و برابری کسب کنند ، به خیابان آمدند تبعیض را از بین ببرند ، اختلاس ها و رشوه خواری و دزدی را از بین ببرند و … در یک کلام مردم عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی که صد در صد وابسته به عدالت اقتصادی است می خواهند، و جمهوری اسلامی سرمایه داری برای سرکوب اعتراضات و ندادن حق و مطالبات مردم اقدام به قتل ، ضرب و شتم و بازداشت نو جوانان و  جوانان معترض و دانشجویان و معلمان و کارگران کرده است،  امروز برای سرنگونی رژیم جمهوری  اسلامی در اولین گام و اولین فرصت باید به جمع خانواده های تجمع کننده در مقابل زندانها و بازداشتگاهها بپیوندیم .باید خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط عزیزان دربند خود باشیم، تا این رژیم هار بداند که مردم اجازه نخواهند داد تابستان 67 و یا وقایع کهریزک دوباره تکرار شود.

مردم به پا خاسته ، پیوستن هرچه تعداد بیشتر به معترضین در مقابل زندانها ضمن این که ترس انکار نا پذیری بر جان  جمهوری اسلامی می اندازد در همین حال حضور تعداد بیشتر در مقابل زندانها تضمینی خواهد بود که جمهوری اسلامی نتواند سرکوب را ادامه بدهد و مجبور به آزاد کردن زندانیان خواهد شد ، تا آزادی فرزندان مبارز ایران زمان زیادی نمانده است ، به معترضین مقابل زندانها بپیوندیم.

مردم آزادیخواه و ملت شریف ایران اکنون بیش از 20 روز از خیزش عظیم و انقلابی تو ده های به ستوه آمده از فقر و فلاکت تحمیلی از جانب رژیم منحوس اسلامی حاکم بر ایران میگذرد .مردم به ستوه آمده از این همه ظلم و جور در طی روزهای اخیر بسی قربانی داده و هنوز هزاران نفر که توسط مزدوران رژیم اسلامی  بازداشت شده اند در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار و در بندند. خانواده بازداشت شدگان اخیر برای نجات عزیزانشان در مقابل زندانها تجمع   می کنند  و خواهان آزادی عزیزانشان هستند. هموطن عزیز اگر خواهان سرنگونی رژیم هار جمهوری اسلامی  و دیکتاتوری هستیم بدون شک به این امر واقفیم که این امر به تنهایی و با مبارزه انفرادی و پراکنده ممکن و میسر نیست ، با گستردگی و همبستگی به معترضین مقابل زندانها بپیوندیم.

مرگ بر جمهوری اسلامی

پیش بسوی انقلاب سوسیالیستی

کمیته حمایت از آرمانهای شاهرخ زمانی

ـ 21 دی ماه 1396

در دفاع از زندانیان دربند

در دفاع از زندانیان دربند