‏گرامی باد مقاومت دانشجویی در مقابله با ضدانقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در اردیبهشت 1359

دانشجو می رزمد، استبداد می لرزد
دانشجو می رزمد، استبداد می لرزد

‏گرامیباد یاد تمام دانشجویانی که دانشگاه را سنگر آزادی کردند و در راه مبارزه برای یک دنیای بهتر ، علیه استبداد، برای عدالت و برابری، جنگیدند و در این راه شکنجه و زندان تحمل کرده و یا جان دادند. ⁧‫#انقلاب_فرهنگی اردیبهشت ۱۳۵۹‬⁩ ⁧‫#دانشجویان‬⁩ ⁧‫#زندانی_سیاسی

 

Eine Antwort

  1. Gholamreza Morshedian sagt:

    طی چندروز گذشته تا بحال نگاهی میکردم به برخی سایت های سازمانها و گروه های اپوزیسیون چپ و رادیکال فعال در خارج از کشور. متاسفانه هیچ واکنشی به همین مناسبت از طرف آنها
    ندیدم. گویا رویداد های مهم آن روز ها در آن سال، از دیدگاه اینان بسیار کمرنگ و کم اهمیت و حتی فراموش شده. اگر حرف من صحت داشته باشد، پس دراین صورت باید تأسف خورد. یادآوری وقایع خیلی مهم آن سال توسط وبسایت گفتگوهای زندان، که به عقیده ی من مهمترین جنبش و حرکت انقلابی دانشجویان در تاریخ مبارزات دانشجویی ایران بود، اقدامی باارزش و
    قابل تقدیر است . با تشکر از همکاران سایت گفتگوهای زندان.