یاد روز نامه – دوم فروردین

دوم فرودینِ سال‌هایی که زندان‌ها از شبنم و شقایق سرشار بودند و بازماندگان شهیدان انبوه ابرهای پریشان و سوگوار درسوگ لاله‌های سوخته می‌باریدند…ـ
‏ #یاد_روز_نامه #خاوران #کشتار_زندانیان_سیاسی #زندانیان_سیاسی