اطلاعیه شماره پنج: هشتمین گردهمایی سراسری: نبرد امروز برای نجات فردا

آرام ….آی …… مادرم آرام

بگذار تا سپیده برآید

بگذار با سپیده ببندند

پشت مرا به تیر

بگذار تا بر آید آتش

بگذار تا ستاره ی شلیک؛

دیوانه وار بگذرد از کهکشان خون

خون شعله ور شود

بگذار باغ خون

برخاک تیر باران

پرپر شود

بگذار بذر تیر

چون جنگلی بروید در آفتاب خون

فریاد گر شود،ـ

این بذرها به خاک نمی ماند

از قلب خاک می شکفد چون برق

روی فلات می گذرد چون رعد،ـ

خون است و

ماندگار است!ـ

نبرد امروز برای نجات فردا

چهار دهه زندان، سرکوب، مبارزه و خیزش دی‌ماه

در تداوم اطلاع رسانی های قبل موضوعات مورد بحث و سخنرانی در بلوک های مختلف در هشتمین گردهمایی را به اطلاع شما عزیزان می رسانیم: ـ

از گذشته تا خیزش دی‌ماه:ـ

دربلوک اول هشتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران به این خواهیم پرداخت که چرا هنوز و به ویژه بعد از خیزش دی‌ ماه گفتگو در مورد گذشته، گذشته‌ی سرکوب‌ها و کشتارها و نیزمقاومت‌ها و مبارزات همچنان موضوعیت دارد؟ چگونه باید در مورد این گذشته حرف زد که تبدیل به یک نوستالژی تاریخی، یک دریغ جمعی نشود؟ در آن گذشته چه چیزی را جستجو می‌کنیم که نه صرفن برای «یادبود» بلکه برای «مسلح شدن» به کار بیاید؟ چرا گذشته نمی‌ گذرد و از ما دست برنمی ‌دارد؟ هم‌ چنین در بلوک اول به این خواهیم پرداخت که آیا بدون کشتارهای دهه‌ی پنجاه و دهه‌ی خونین شصت، بدون کشتار جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، امکان استقرار دستگاه مسلطی از ستم طبقاتی موجود بود که طبقه‌ی کارگر، زحمتکشان و فرودستان را به انفجار خشم در خیزش دی‌ماه برساند؟ این‌بار و با توجه به محور موضوع هشتمین گردهمایی به کشتارها به عنوان پیش‌درآمد استیلای تمام و کمال سرمایه‌داری خواهیم پرداخت.ـ

خیزش دی‌ماه، شکاف قاطع در وضعیت:ـ

دربلوک دوم هشتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران به شیوه‌های نوین سرکوب بعد از خیزش دی‌ماه خواهیم پرداخت. چه چیزی در این فصل جدید سرکوب نوین است؟ چه منطق جدیدی متاثر از خیزش دی‌ماه بر سرکوب حاکم شده است و چه شیوه‌های نوین مقاومتی متاثر از خیزش دی‌ماه ممکن و شدنی به نظر می‌رسد. محتوای طبقاتی سرکوب‌های بعد از خیزش دی‌ماه را خواهیم شکافت و بر تفاوت‌های آن با شیوه‌های گذشته‌ی سرکوب دست خواهیم گذاشت، تفاوت‌هایی که برسازنده‌ی دوران جدیدی است که در آن به سر می‌بریم.ـ

نبرد امروز برای نجات فردا:ـ

در بلوک سوم هشتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران به آینده خواهیم پرداخت، به چشم‌اندازی که در مقابل چشمان ما قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با توجه به اهمیت این بحث، آن را به شکل بحث‌های گروهی سازماندهی کنیم. در بلوک سوم آینده‌ی کوتاه‌ مدت را خواهیم دید و آینده‌ی بلند مدت را. به این خواهیم پرداخت که چه شیوه‌هایی برای همبستگی با زندانیان سیاسی در شرایط امروز به راستی موثر است؟ چگونه می‌توانیم واقعن در وضعیت زندانیان سیاسی تاثیر بگذاریم و با آنان و با مبارزه و آرمان آنان همبسته شویم؟ و نیز به این پرسش خواهیم پرداخت که آیا با تداوم استیلای اشکال جدیدی از سرمایه‌داری بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی جلوگیری از تکرار سرکوب و کشتار شدنی است؟ آیا جریان‌های گوناگون مدافع سرمایه‌داری بعد از جمهوری اسلامی بدون کشتار و سرکوب امکان حکمرانی را خواهند داشت؟ و چنین است که به سوی پاسخ دادن به این پرسش حرکت می‌کنیم که چه چیزی را در فردا و از فردا باید نجات داد؟

کمیته برگزارکننده گردهمایی از همه عزیزانی که داوطلب و مایل به سخنرانی در هر یک از بلوک های ذکرشده می باشند درخواست می کند حداکثر تا پایان ماه جولای آمادگی خود را از طریق ایمیل

hashtomingerdehamaiy@yahoo.com

به کمیته برگزارکننده اطلاع دهند.ـ

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی

گرامی باد یاد و آرمان همه جانفشانان راه آزادی و سوسیالیسم

کمیته برگزارکننده هشتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

گوتنبرگ (سوئد)ـ

هشتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
هشتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران