درگذشتِ مادر الماسیان (ثریا احمدی نژاد): گلزار خاوران در حسرت دیدارت خواهد سوخت

با اندوه و تاسف فراوان، خبر از دست دادن مادر الماسیان (ثریا احمدی نژاد) را دریافت کردیم. او، مادر رفیق جانفشان فدایی، سیامک الماسیان است که در نسل‌کشی تابستان ۱۳۶۷ زندان گوهردشت، همراه صدها و هزاران زندانی سیاسی دیگر توسط زندانبانان رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسید. مادر، در طول سالیان متمادی انتظار و درد در پشت حصار زندان‌ها و سپس خاک تفته خاوران، همواره همراه، همدل و همدرد سایر خانواده‌های جانفشانان و جانباختگان بود.ـ
خاوران، یکی از مادران و روشن نگاهدارندگان حافظه تاریخی و جمعی درباره سرکوب و کشتار رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را از دست داد.ـ
مادر الماسیان، در شرایطی ما را ترک کرد که یکی از عاملان کشتار در زندان گوهردشت، در شهر استکهلم، سوئد در بازداشت به سر می‌برد. شهادت گسترده جانبدربردگان از کشتار در #دادگاهحمیدنوری ، ابعاد گسترده‌تری از رخدادهای تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت و نیز سراسرِ کشور را آشکار کرده است. از میان صدها کشته و جانفشان که تعداد واقعی آن هنوز بر ما معلوم نیست، حداقل نام ۱۲۵ زندانی سیاسی کمونیست و چپ در زندان گوهردشت، به صورت قطع و یقین معلوم گشته است. اسامی تعداد بی‌شمار جانفشانان گمنام، هنوز در پرونده‌های محرمانه رژیم و زندانبانان پنهان است.ـ
رفیق سیامک در ضربات تابستان ۱۳۶۲ به سازمان چریکهای فدایی خلق ایران دستگیر شد. پس از شکنجه فراوان و ایستادگی و مقاومت، از اوین به زندان قزل حصار و سپس گوهردشت منتقل شد. رفیق سیامک سمبل انسانی مبارز و پرشور، با عشقی عمیق و استوار به کارگران، زحمتکشان، سوسیالیسم و آزادی بود.ـ
رفیق سیامک الماسیان در شهریور ۱۳۶۷ به همراه سایر همرزمان و همبندیانش به دار آویخته شد. غم از دست دادن فرزند، پس از سال‌ها تحمل زندان، همواره بر قلب مادر الماسیان سنگینی می‌کرد. امید که قاتلان، آمران و عاملان این کشتارها در پیشگاه خانواده جانفشانان و مردم ایران به به سزای اعمال‌شان برسند.ـ
گفتگوهای زندان ضمن اعلام همدردی و همبستگی با خانواده رفیق سیامک الماسیان بر این باور است که روز مجازات آمران، عاملان و قاتلان هم به صورت مسئولیت فردی‌شان و هم مسئولیت جمعی آنان در کشتارهای سراسری دهه شصت، با جنبش دادخواهی‌ای که چشم اندازی رهایی بخش را مورد نظر دارد، فرا خواهد رسید.ـ

سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
گفتگوهای زندان
ـ ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

https://t.me/schabname/7962

مادر الماسیان (ثریا احمدی نژاد)
مادر الماسیان (ثریا احمدی نژاد)