اطلاعیه ثبت‌نام نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، برلین، 29 سپتامبر تا اول اکتبر 2023

اطلاعیه ثبت‌نام نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران.، 29 سپتامبر تا اول اکتبر 2023


کمیته برگزاری نهمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، اطلاعات ضروری برای علاقمندان به شرکت در گردهمایی به شرح زیر منتشر کرد:ـ

برای ثبت‌نام لطفا با ایمیل گردهمایی تماس بگیرد.

gerdhamaie@gmail.com


هزینه ثبت‌نام

ـ * کل هزینه شرکت در این گردهمایی شامل دو شب اقامت در اتاق سه نفره در هتل با غذا و ورودی برای هر نفر ۱۵۰ یورو
ـ * کل هزینه شرکت در این گردهمایی شامل دو شب اقامت در اتاق دو نفره در هتل با غذا و ورودی برای هر نفر ۱۶۰یورو
ـ * ورودی سه روزبا غذا ۹۰یورو
ـ * ورودی سه روز بدون غذا ۴۰ یورو
ثبت‌نام هتل تا تاریخ ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۳ امکان‌پذیر است.ـ


هزینه شرکت در برنامه را به حساب بانکی زیر واریز کنید:ـ


Komitee zur Unterstuetzung der. Pol. Gefangenen im Iran – Berlin
IBAN: DE83 1009 0000 2626 5270 03
BIC: BEVODEBB

حتما در هنگام پرداخت بانکی این جمله را قید کنید:ـ


9Tagung in Berlin im September 2023

برای اطلاعات بیشتر با ایمیل گردهمایی تماس بگیرید
gerdhamaie@gmail.com

نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
نهمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

PoliticalPrisonres (@politicalprisonres) • Instagram-Fotos und -Videos