پادکست ۲ رادیو دادخواهی: آرشیوهای قدغن

در تدارک #نهمین #گردهمایی_سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
ـ ۲۹ سپتامبر تا اول اکتبر ۲۰۲۳، برلین، آلمان

سلام شکستگان سالهای سیاه
تشنگان آزادی
در قسمت دوم رادیو دادخواهی با عنوان „آرشیوهای قدغن“ به مستندسازی جمعی و ضرورت و نقش آن در مبارزه طبقاتی پرداخته ایم.ـ

پادکست ۲ رادیو دادخواهی: آرشیوهای قدغن

فایل صوتی کم حجم برای دانلود

https://on.soundcloud.com/iJw8g