نهمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران: به یاد راضیه ابراهیم‌زاده

اسناد و گزارش‌های نهمین #گردهمایی_سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

راضیه ابراهیم زاده، تجربه زندان رضاخان و محمد رضا پهلوی را با هم داشته است. او اینک در میان ما نیست ولی با بیان و ثبت خاطراتش، تجربیاتش به نسل های بعدی منتقل کرده است. این فیلم کوتاه در آغاز پنل „زنان و زندان جمهوری اسلامی“ در روز یکشنبه اول اکتبر ۲۰۲۳ به یاد پانتا بهرامی از همکاران گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران که در سال گذشته به دلیل بیماری سرطان از میان ما رفت به نمایش در آمد.
راضیه ابراهیم‌زاده درباره دستگیری‌اش دردوره محمدرضا پهلوی چنین می‌گوید: «۱۶ بهمن ماه ۱۳۲۵ با داشتن یک کودک دو ماهه در شکم به زندان روانه شدم،. آن موقع زندان مخصوص زنان وجود نداشت و یکی از خانه‌های سرلشگر رزم آرا واقع در خیابان کالج، کرایه و تبدیل به زندان شده بود. بعدا مرا از تهران تحویل دادستانی ارتش آذربایجان دادند. پسرم دوازده روزه بود که به اولین دادگاه نظامی رفتم. به دو سال حبس محکوم شدم که مدتی از آن را در زندان تبریز گذراندم و مدتی هم در تهران زندان بودم.»