اسامی فعالان سیاسی جانفشانان دانشگاه صنعتی (آریامهر/شریف)

گفتگوهای زندان: یکی از رفقا این متن را برای ما ارسال داشته وما آنرا عینا درج میکنیم. با تشکر ازاین رفیق. لازم به تذکر هست که مطالب ارسالی صرفا نظر نویسنده میباشد واز رفقایی که در تصحیح یا بهبود مقالات و یا اطلاعات با ما همکاری میکنند صمیمانه متشکریم

اگر مايليد كه ليست منتشر شده را بهتر و كامل تر كنيد، بايد بگويم كه زنده ياد رفيق ابوالقاسم سيد باقرى (شماره ٩٨) دانشجوى دانشكده علوم ارتباطات بود و نه دانشگاه صنعتى. در اوائل شهريور ٦٠ توسط يك حزب اللهى (از كدام فرقه مشخص نيست) و در ٢٥ شهريور (يعنى چند روز بعد از دستگيرى) اعدام شد (روز اعدام درست هست) زنده ياد سيدباقرى از اعضاى مهم سازمان بود و مسئوليت هاى شاخه شمال، مشهد، عضو تحريريه كار و ….. را داشت

با پوزش،يك نكته ديگر
عكس نفر اول رديف بالا (اول) از راست از آن زنده ياد رفيق حسينعلى پرورش هست نه مسعود پرورش . عكس زنده ياد رفيق مسعود پرورش در همان صفحه نفر سوم رديف دوم هست