«روایت دل» «بچه های انتظار یا آلبوم دل» «ملوک صفائیان»

دوران مقابله و مبارزه با سختی های زندگی، دوران نقش دوگانه(هم پدر و هم مادربودن) دوران پاسخگویی به سئوالات بی انتها ، دوران کنجکاوی کودکان، براستی دوران سختی بود با خاطرات فراوان

اولین عکسی که بعد از دستگیری همسرم بچه ها رو بردم عکاسی وعکس گرفته شده را برای او فرستادم

14303686_508492982682734_238491333_o

اولین جشن تولد پسرم بعد از دستگیری همسرم

14273459_508494782682554_1641232898_o

اوج شادی برای پوشیدن لباس عروس بچه ها

14274431_508497686015597_535194061_o

چشمان انتظار

14247904_508512349347464_90459790_o

لبخند گم شده

14329225_508498429348856_96641375_o

لبخند بهاری، مسافرت به شهمیرزاد بچه ها خیلی خوشحال بودند

14315756_508495506015815_100764080_o

وباز بهار

14303819_508497732682259_735666846_o

شادی و خوشحالی ، وقتی برایشان دوچرخه خریدم

14315706_508495196015846_1719178912_o

لبخند امید

14247973_508497049348994_801256460_o

2 Antworten

  1. غلام عسگری sagt:

    طی سی وهشت سال ظهورفاشیسم دینی برما رنج وشکنج روا رفت وآگاهیم که برای رسیدن به صبح آزادی باید بهایی بسیارپرداخت کرد اما دربرون رفت ازوضعیت کنونی باید اندیشید تا به راهکارهای میان بررسید یعنی تسریع پایان دادن به تاریخ مصرف حکومت ملایان دینکاربه باورمن مهمترین کاربررسی علل وعلت های شکست ما وپیروزی داعشیان حاکم وپرداختن به اشتباهاتی که به هرنوع باعث این شکستها شدند انگاه میتوان تصمیم گرفت آنتی تزکارسازراچگونه باید علیه فاشیسم دینی بکارگرفت.
    اینک باید ازخود پرسید آیا کارنامه سی وهشت ساله جمع ما اسیب دیدگان جانبدربرده نشان از آنچه بشود نامش راآنتی تزکارسازگذاشت دارد.بطوریقین جواب نه خواهد بود وتازمانیکه جواب به درستی به اری تبدیل نشود همچنان باید به گفتن ونوشتن خاطرات ویاد کردن ازانهایی که درکنارما بودند اما فردای دیگرنبودند.
    یاد وخاطره تمامی جانفشانان راه آزادی همواره گرامی باد.