نگاهی به اسناد- زندانی سیاسی آزاد باید گردد! گفتگوی مجید خوشدل با محمود خلیلی در باره اولین گردهمایی سراسری

goftogoo_khaliliفایل پی دی اف مصاحبه

پوستر نخستین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

پوستر نخستین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران