جلسه پالتاکی ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران: گزارش روند پیشرفت کارها و موضوعات مورد بحث در گردهمایی ششم

گلزار خاوران
گلزار خاوران
فراخوان جلسه پالتاک عمومی، اتاق پالتاکی ایران پویش برگزار می کند:
ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران
11 تا 13 سپتامبر ٢٠١5 در برلین
موضوع: گزارش روند پیشرفت کارها و موضوعات مورد بحث در گردهمایی ششم  
زمان:
یکشنبه اول ماه مارس 2015  
ساعت ٢٠ به وقت اروپای مرکزی
در اتاق پالتاکی ایران پویش
آدرس در پالتاک 
PalTalk _ CategoryMiddle East> Iran > Iran Pouyesh
 
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیزم!
سرنگون باد کلیت نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی!
روابط عمومی کمیته‌ی برگزار کننده‌ی ششمین گردهمائی سراسری در باره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید: