نگاهی به بیش از صد و پنجاه شماره هفته‌نامه گفتگوهای زندان و سخنی با خوانندگان

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

با انتشار آزمایشی نخستین شماره الکترونیکی هفته‌نامه گفتگوهای زندان در هفتم نوامبر 2014، تداوم کار آن آرزوی دست‌اندرکاران هفته‌نامه بود، ولی با دیدن تلاش‌های مشابه دیگری که به صورت ماهنامه، فصل‌نامه و سپس گاهنامه انجام شده بود و پس از چندی متاسفانه کار ادامه نیافته بود، هیچ قولی به خود و خوانندگان هفته‌نامه ندادیم تا سپس از اجرای آن بازمانیم. اینک با گذشت دو سال و اندی ادامه کار و انتشار بیش از 150 شماره هفته‌نامه، زمان آن رسیده است که نگاهی دقیق‌تر به کارنامه کار داشته باشیم. این بازنگری به این امید است که بتوان راه‌ها و ایده‌های جدیدتری را یافت که کیفیت هفته‌نامه را ارتقاء دهد و با مخاطبین ارتباطی نزدیک‌تر و گسترده‌تر برقرار کند.ـ

علی رغم تلاش‌ها و پیش‌بینی‌های ما، ترکیب و مطالب هفته‌نامه یک‌سان و یک‌دست نبوده است. برخی شماره‌ها در ارائه ترکیب مناسب کیفیت و تنوع مطالب موفق و برخی نشانگر افتی در کیفیت کارِ هفته‌نامه بوده‌اند. برای حفظ کیفیت مطالب، نیاز به استفاده از توان و گنجینه موجود در این زمینه داریم. گنجینه‌ای که به همت نشریات مستقل و پیشرو، پژوهشگران و کنشگران سیاسی در طی دهه‌های اخیر با همت و زحمت بسیار فراهم آمده است.ـ

ترکیب مقالات و خبرها

هفته‌نامه با انتخاب مطالب ماندنی‌تر، پژوهشی و کیفی‌تر فاصله گذاری معینی با فضای رسانه‌های اجتماعی بوده است که بیشتر به متن‌هایی بسیار کوتاه، برای لحظاتی در „کلیک‌های روزانه“ بسیاری از ما را مشغول به خود می‌کند. هر رسانه کار خود را دارد و ما پرداختن به موضوعات معینی را در دستور کار خود گذاشته‌ايم: زندانیان سیاسی، یادمانِ جانفشانان و جانباختگان، خانواده زندانیان سیاسی، کارهای ادبی، ترجمه و یا پژوهشی‌ای که زندانیان سیاسی جان‌بدر برده از کشتارهای رژیم شاه و جمهوری اسلامی انجام داده یا می‌دهند، مطالب دگراندیشانی که در داخل کشور امکان بازتاب وسیع نظرشان را نمی‌یابند.ـ

این تلاش‌ها برای هفته‌نامه بر بستر نگهداری و بازسازی یادمانه (حافظه) تاریخی و فرهنگی ما در زمینه سرکوب طبقاتی و اجتماعی در ایران است. بازسازی تصویرِ جنبش‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی کشورمان که با سرکوب‌هایی بی‌رحمانه از سوی حاکمان از رسیدن به اهداف خود بازمانده است و اینک با گذشت چند دهه سرکوبگری طبقاتی و اجتماعی، خفقان سیاسی و کشتار و آزار کمونیست‌ها، انقلابیون و سایر دگراندیشان به صورت یادمانه (حافظه)ای دروغین و تحریف شده به خورد نسل جوان داده می‌شود. رخدادها، به روایت حاکمان در رسانه‌های حاکم، و یا رسانه‌های عمومی واژگونه می‌شود، شکنجه‌گر و طراحان سرکوب‌های خوفناک روایت خود را به مخاطبین القا می‌کنند.ـ

هفته‌نامه با هر شماره خود، پاسخی بسیار کوچک به این رودخانه عظیم دروغ و روایت‌های ساختگی است. در عین حال کوشش می‌کند که با ارائه پژوهش‌ها یا گزارش شاهدان معتبر، دانش اجتماعی را درباره تاریخ زندان‌ها و سرکوب سیاسی در ایران ارتقاء دهد. واکنش و استقبال خوانندگان نیز همین سمت و سو را به ما نشان می‌دهد. تقریبا 900 خبر، مقاله، ترجمه و یادمانه که از طریق هفته‌نامه به دست خوانندگان رسیده است. از آن میان، نوشته‌هایی که به روشن کردن بخشی از تاریخ مبارزه اجتماعی و طبقاتی کشورمان پرداخته‌اند، یا گزارش مستقیم شاهدان و یا خانواده‌ها از زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی بوده‌اند، به صورت نمونه‌وار و برجسته‌ای مورد استقبال خوانندگان هفته‌نامه قرار گرفته‌اند.ـ

هوای تازه برای هفته‌نامه!ـ

با این مقدمات، ما در هفته‌نامه گفتگوهای زندان نیاز به نظرات، انتقادات و ایده‌های شما داریم: شما هفته‌نامه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ کیفیت و نوع مقالات و مطالب از نظر شما چگونه بایستی باشد؟ جای چه موضوعات و مطالبی خالیست یا بایستی بیشتر به آن پرداخت؟ چگونه می‌شود این صدا را به گوش انسان‌ها و مخاطبین بیشتری رساند؟ پرسش: شما چه می توانید برای ارتقاء کیفیت گفتگوهای زندان انجام دهید؟

لطفا نظرات و پیشنهادتان را برایمان به آدرس زیر بفرستید:ـ

haftegi@dialogt.de

پیشاپیش از یاری و توجه‌اتان سپاس‌گزاریم،ـ

هفته نامه گفتگوهای زندان

یازدهم ژوئیه 2017