Kategorie: امین حصوری

ساندرا هاردینگ (Sandra Harding)

روش‌شناسی‌ها و شناخت‌شناسی‌های متکی بر نظریه‌ی منظر، ساندرا هاردینگ، برگردان: امین حصوری

توضیح «گروه فمینیستی» درباره‌ی انتشار مجموعه‌مقالاتی درباره‌ی «نظریه‌ی منظر فمینیستی» در ماه اسفند ۱۳۹۴ کتابچه‌ای حاوی ترجمه‌ی فارسیِ گزیده‌ای از...