Category: امین حصوری

نمایش‌نامه‌ی صعود مقاومت‌پذیرآرتورو اویی (نوشته‌ی برشت)ـ 0

ـ«صعود مقاومت‌ناپذیرِ رفسنجانی»، نگاهی به یک نمایش «زنده‌ی» عمومی در عصر دل‌مردگی، امین حصوری

ـ«صعود مقاومت‌ناپذیرِ رفسنجانی[1]»ـ به نقل از منجنیق http://manjanigh.org/?p=2008   طرح بحث همان‌گونه که نقد فیلم یا نمایش لزوماً داستان و محتوای اثر مورد نقد را دنبال نمی‌کند، این نوشته هم نمی‌خواهد صرفاً داوری دیگری...

ساندرا هاردینگ (Sandra Harding) 1

روش‌شناسی‌ها و شناخت‌شناسی‌های متکی بر نظریه‌ی منظر، ساندرا هاردینگ، برگردان: امین حصوری

توضیح «گروه فمینیستی» درباره‌ی انتشار مجموعه‌مقالاتی درباره‌ی «نظریه‌ی منظر فمینیستی» در ماه اسفند ۱۳۹۴ کتابچه‌ای حاوی ترجمه‌ی فارسیِ گزیده‌ای از مقالات موجود در کتاب «فمینیسم و روش‌شناسی» را در وبسایت پراکسیس منتشر کردیم1. کتاب...