Kategorie: مسعود فروزش راد

طرح از مسعود فروزش راد به مناسبت ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین

نگاه هفته: لئونور اورتور3، اثر بتهوون، کنسرت امنستی اینترنشنال

مسعود فروزش راد از همکاران عزیزِ گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، با ابتکار و طرح زیبایی اقدام...

طرح از گفتگوهای زندان

وبگردی: مطالب خواندنی از سایت های دیگر 21 تا 26 دی 1393

نگاهی به مقالات و نوشته هایی که در هفته گذشته در سایر رسانه های اینترنتی انتشار (و یا بازانتشار) یافته اند....