ویدئو کلیپ „متعلق به کجایم؟“، با زیرنویس فارسی، از موزیک های اعتراضی

ویدئو کلیپ „متعلق به کجایم؟“، با زیرنویس فارسی، یکی از موزیک های اعتراضی محسوب می شود که خواننده ی آن „جو جنکس“ است.
متعلق به کجایم؟
 از کجا آمده‌ام ؟
به کجا رهسپارم من؟
سرپناهم، هیچ
در آرزوی زندگی بهتر
شهر به شهر، بر همه جا پا می گذاريم
 با تلاش، در شکار فرصتی بهتر
چه کسانی ‌را در مسیر، جا گذارده ايم؟
متعلق به کجایم من؟
از کجا آمده‌ام من؟
به کجا رهسپارم من؟
با سپاس از همه ی یارانی که در تهیه ی این  اثر از جمله، انتخاب موزیک، ترجمه،  ویرایش و  طراحی همکاری کردند