اطلاعیه جبهه خلق برای آزادی فلسطین :

Pflp_logoاطلاعیه مطبوعاتی صادره از طرف جبهه خلق در منطقه غزه
پرچم سفید بلند نخواهیم کرد…..وخونهای ریخته شده در شهر رفح و غزه ، مشعلهای راه آزادی ما خواهند بود.
جبهه خلق برای آزادی فلسطین با کمال افتخاروسرور خبر قهرمانانه و مسرت بخش عظیمی را به اطلاع همگان میرساند ، این عمل خارق العاده در شرق شهر رفح انجام گرفت که موجب کشته شدن تعداد زیادی از سربازان صهیونیست و به اسارت در آمدن یک افسر گردید ، جبهه خلق تاکید میکند که جنایتهای مستمر صهیونیستها در منطقه غزه وآخرین آن قتل عام دهها نفرکه در شهر رفح شهید شدند ، خونشان هدر نخواهد رفت ، بلکه خونهای ریخته شده ملت ما ، بمثابه مشعلهای فروزان وجاودانه ای خواهند بود که راه آزادی را برای ما روشن نگاه خواهند داشت .
جبهه خلق روشن نمود که دشمن جنایتکار و صهیونیستی ، از قبل خود را برای کشتار مردم بیدفاع شهر رفح آماده کرده ، در حقیقت به جنگی بی حد و مرزو وحشیانه بر علیه ملت بزرگ فلسطین دست یازید ، جنگی که هیچ دلیلی برایش وجود نداشت ، اینگونه جنایات صهیونیستها ، از ابتدای اشغال سرزمین فلسطین ادامه داشته است ، تنها فرقی که میتوان برای این مرحله از جنگ بربرمنشانه صهیونیستها قائل شد ، همانا  شکست تلخ آنها در برابر ضربه های کوبنده مقاومت است ، دست یازیدن دشمن به قتل عام شهروندان بید فاع ، زنان ، سالمندان و کودکان دلیل آشکاری بر در ماندگی و سر در گمی پی در پی آنان است ، از طرفی جبهه تاکید دارد که عمل قهرمانانه به اسارت گرفتن افسر صهیو نیست در قبل از زمان شروع آتش بس انجام گرفته است ( اباما درصحبتی اظهار داشت که اسارت افسر اسرائیلی در زمان اجرای آتش بس بوده لذا مقاومت باید افسر اسیر را آزاد کند ، توضیح جبهه خلق در مورد اسیر به این دلیل است )
جبهه خلق ، همچنین اعتماد و اعتقاد خود را به گروههای مختلف نظامی مقاومت که در غزه میرزمند و دستاوردهای آنها ابراز داشته ، و تاکید کرد که تهدید اشغالگران مبنی بر اشغال شهر رفح، کوشش نومیدانه ای است برای توجیه شکستهای مفتضحانه خود ، در مقابله با عظمت قهرمانیها و فداکاریهای نیروهای مقاومت ، جبهه روی این موضوع تاکید کرد که ، مقاومت آماده است ، تا در صورت اقدام اشغالگران برای تسلط بر شهر رفح ، با تمام امکانات خود به مقابله بر خاسته ، نه تسلیم خواهد شد و نه اجازه خواهد داد که شوکت و هیبت مقاومت خدشه دار شده و نه پرچم سفید را بالا خواهد برد ، و تصمیم قاطع دارد که از این نبرد پیروز و سربلند بدر آید ، وما به وارد آوردن ضربه و شکست بر هیبت سرباز صهیونستی شکست ناپذیر ، ادامه خواهیم داد ( اصطلاح „ارتش شکست ناپذیر“ لقبی بود که دولت اسرائیل به ارتش خود داده بود ، اما در جنگ 33 روزه حز ب الله و اسرائیل ، دندانهای نیش وپیش این سگ حار کشیده شد )
جبهه خلق دعوت خود را از اهلمان در غرب رود اردن مجددا ابراز داشته و از آنان خواست که در گیریهای خود را در مناطق مختلف، با اشغالگران صهیونیستی گسترش داده واز ملت فلسطین که در سراسر دنیا پراکنده اند و همچنین ملتهای عرب وهمه آزادیخواهان جهان خواست که به ضرورت و اهمیت کمک به مقاومت فلسطین در لحظه فعلی پی برده ، به خیابانها سرریز شوند و سفارتخانه های دشمن صهیونیستی را محاصره و خواستار طرد سفیران اسرائیل گردند.
جبهه خلق همچنین از رهبری فلسطین خواست که به فوریت و بدون اوردن هر عذر و بهانه ای „اتفاقیه رم“ را امضا و برای محاکمه سران رژیم اشغالگر ، نسبت به جنایاتی که نسبت به ملت فلسطین در غزه مرتکب میشوند ، در دادگاه جنایات بین المللی اقدام نماید، جبهه تاکید نمود که با وجود وضعیت موجود ، هیچگونه عذر وبهانه ای برای تاخیر در این موضوع وجود ندارد و عدم اقدام به این وسیله قانونی به این معنا میاشد که این رهبری همدست وشریک در تجاوزات صهیونیستها است.
جبهه خلق ، به مقاومت و پایداری فرزندان ملت فلسطین از شهر رفح تا بیت حاتون ، و همه آنهائی که مورد تعرض یک جنگ وحشیانه قرار دارند، درود فرستاد واز آنان خواست که بر مقاومت ، صبرو پایداری خود افزوده و اینکه پیروزی بطور حتم فرا خواهد رسید.