Category: رسانه های تصویری

امیر کیانپور در هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران 0

امیر کیانپور – چگونه سکوت و دروغ حاکم می شوند، در هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان – هانوفر – 2017

‎ ‎تجربه ساختاری زمانمندی ایران مشخصاً تجربه مأخر پس از جنگ و نامعاصر شدن رؤیاها و زخم های انقلاب 57 ‏ در هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان...

یاد علی اشرف درویشیان نویسنده متعهد و مبارز، یار صمد و خسرو و... را گرامی می داریم!ـ 1

گزارشی از مراسم خاکسپاری نویسنده و ادیب مبارز علی اشرف درویشیان

فیلم های کوتاهی از مراسم خاکسپاری علی اشرف درویشیان گزارش ایلنا از مراسم وداع با علی اشرف درویشیان نویسنده با نوای مرغ سحر به خاک سپرده شد!ـ گزارش ایلنا از مراسم وداع با علی...

میزگرد: چگونه سکوت و دروغ حاکم می شوند 0

پریسا نصر آبادی- چگونه سکوت و دروغ حاکم می شوند- رویکرد حقوق بشری نسبت به مسئه دادخواهی

سند اعدامهای جمعی در شهر پاوه 1

هژیر پلاسچی -در میز گرد چگونه سوکوت و دروغ حاکم می شود – ساز و کارها و محصولات ایدئولوژيک حاکم‏ – هفتمین گردهمایی سراسری در براه کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان – هانوفر – 2017

پوستر هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران 1

سخنرانی همایون ایوانی: یادمانه و آگاهی طبقاتی-اجتماعی – بخش حافظه، مفاهیم و رویکردها – هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران -آلمان – هانوفر – 2017

در روز نخست هفتمین گردهمایی سراسری، موضوع حافظه،مفاهیم و رویکردها مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در این بخش همایون ایوانی به مسئله یادمانه و آگاهی طبقاتی – اجتماعی پرداخت: «اگر آگاهی طبقاتی، روند...

1

سیاوش سلطانی و شهاب شکوهی: درباره ماجرای مورس در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367

سیاوش سلطانی و شهاب شکوهی در یاد یاران – هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان – هانوفر 2017 در باره ماجرای مورس در جریان کشتار زندانیان سیاسی در...

طرح از گفتگوهای زندان 1

احمد خلیلی – یاد یاران – از جانفشانان زندان های اراک سخن می گوید. هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان – هانوفر – 2017

عباس عاقلی زاده 1

محمد سیداحمدی: یاد یاران- به یاد رفیق عباس عاقلی زاده – در هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، آلمان، هانوفر، 2017