Kategorie: وحید صمدی

طرح از گفتگوهای زندان 0

پنج مشکل در „بیان“ حقیقت، نوشتۀ: برتولت برشت ، مترجم وحید صمدی

توضیح مترجم:ـ مقاله زیر را برتولت برشت در سال 1938 در پاریس نگاشت. در شرایطی که در بخشی از اروپا بربریت سرمایه داری چهره خود را در فاشیسم به نمایش گذاشته بود. با وجود...

مادر صمدی 0

نگاه هفته: مراسم وداع با مادر صمدی

مادر صمدی یکی از مادران نسل انقلاب، مادران نسل خاوران، مادران نسل قبرهای بی نام و نشان و گورهای دسته جمعی بود. مادر فرخنده صمدی خود در اوایل دهه 60 مدتی را در زندان...

مادر صمدی 0

در گرامیداشت ِ مادر صمدی، از وزیر فتحی

جاودانند و دیر می پایند مادرانی که شیر میزایند مادر صمدی به هستی ِ بیکران پیوست . شیر زنی که تقدیراش« فرخنده بختیار نیلاوره » یش میخواست ؛ در پیوستی مادرانه به دلبندانش ،...

مادر ملکی در کنار فرزندش خسین ملکی 1

به یاد مادران مقاوت وپایداری: مادر ملکی و مادر صمدی

گفت: مادر گفتم: مقاومت گفت: مادر گفتم: انتظار گفت: مادر گفتم: دریای عشق گفت: مادر گفتم: رزمنده ای بی ادعا «به یاد مادران مقاوت وپایداری»  به یاد مادران، به یاد مقاومت و ایستاده گی...

طرح از گفتگوهای زندان 0

وبگردی: مطالب خواندنی از سایت های دیگر 21 تا 26 دی 1393

نگاهی به مقالات و نوشته هایی که در هفته گذشته در سایر رسانه های اینترنتی انتشار (و یا بازانتشار) یافته اند. این هفته، بخش زیادی از مقالات به مسئله ترور تحریریه نشریه چارلی ابدو توسط...