فهرست تکمیلی و تصحیح شده 558 جانفشان و جانباخته سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

خاوران
خاوران

پس از انتشار لیست پیشین جانفشانان و جانباختگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، لیست تکمیلی و تصحیح شده ای که توسط صفحه اندیشه و پیکار ارائه شده به دست هفته نامه رسید که برای اطلاع و تکمیل فهرست در وبلاگ گفتگوهای زندان منتشر می کنیم. با تشکر از همه عزیزانی که ما را در این راه یاری رسانده و می رسانند

لطفا اینجا کلیک کنید: فهرست تکمیلی و تصحیح شده 558 جانفشان و جانباخته سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
هفته نامه گفتگوهای زندان

تصحیحاتی که توسط خوانندگان گفتگوهای زندان به دست ما رسیده است

ـ 4 آذریان   بهنوش  زن 1360-6-1 تهران تیرباران، چریکهای فدایی خلق ایران

توضیح بابک آزاد: با درود و با یاد تمامی شهیدان به خون خفته کمونیست، لازم به یاد آوری است که ردیف ۴ رفیق بهنوش آذریان یکی از اعضای چریکهای فدایی خلق ایران میباشد که در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰در اوین تیر باران شد.

ردیف 51 در فهرست سیامک الماسی هوادار سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، اقلیت که در ضربه سال 1362 دستگیر شده است

3 Antworten

  1. فهرستی از زندانیان سیاسی اعدامی در تبریز از سال ۶۰ تا پیش از تابستان ۶۷ sagt:

    فهرستی از زندانیان سیاسی اعدامی در تبریز از سال ۶۰ تا پیش از تابستان ۶۷

    http://www.iranglobal.info/node/29155

  2. دوازدهم خردادماه سالگرد کشتار پنجاه و نه مهابادی بی گناه در تبریز sagt:

    دوازدهم خردادماه سالگرد کشتار پنجاه و نه مهابادی بی گناه در تبریز

    http://www.iranglobal.info/node/55034