ریشه‌های خیابانی_برلین: در حمایت از ششمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران

صویر مجازی: ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی، برلین، 11 تا 13 سپتامبر 2015
صویر مجازی: ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی، برلین، 11 تا 13 سپتامبر 2015

برخاستیم و خون‌های شتک زده بر قامتمان را تکاندیم

در حمایت از ششمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
ما از برگزاری «ششمین گردهمایی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران»، در شهر برلین حمایت می‌کنیم
چون تاریخِ رسمی را همواره فاتحان نوشته‌اند و این فاتحان تاکنون همواره دشمنان ستمدیده‌گان بوده‌اند. با این وجود در چنین گردهمایی‌هایی است که درهای فروبسته‌ی آرشیوهای قدغن گشوده می‌شود، آرشیوهایی که وجود دارند اما صدای غالب از بازنمایی آنان جلوگیری می‌کند. برگزاری و محتوای گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی و مانند آن تلاشی است برای تدوین تاریخ مقاومت و مبارزه‌ی مردمی، برای بیرون کشیدن تاریخ حذف شده و به حاشیه رانده‌شده‌ی ستمدیده‌گان با حضور و مداخله‌ی خودشان. نه آن تاریخی که به مثابه علمی آکادمیک به پروفسورهای عصا قورت‌داده‌ی دانشگاه‌ها سپرده شده است، بلکه آن تاریخی که با مسئله‌ی مبرم امروز گره می‌خورد و به همین دلیل بخشی از پیکار رهایی‌بخش محسوب می‌شود.
چون گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی حاصل اراده‌ی جمعی کسانی است که اغلب خودشان چه در زندان و چه در بیرون از زندان در برابر سرکوب و استبداد مقاومت کرده‌اند و تلاش کرده‌اند راه‌های مبارزه با آن را گشوده نگاه دارند. برگزارکننده‌گان و شرکت‌کننده‌گان در این گردهمایی خودشان راوی مستقیم فاجعه‌اند، با این حال هرگز ابژه‌های قربانی حقوق بشری نبوده‌اند، آنها به رغم چشم دوختن در چشم هیولا به میانجی تدارک همین گردهمایی، همان سوژه‌های مداخله‌گر راستین باقی مانده‌اند.
چون در عصر عادی شدن جنایت و سفید کردن دستان جنایتکاران، در عصری که شکنجه شده و شکنجه‌گر را دور یک میز می‌نشانند تا در یک بنگاه بی‌طرف در مورد کیفیت جنایت علیه بشریت با هم گفت‌وگو کنند، در عصری که جلادان و دژخیمان حکومت گذشته از مخفیگاه‌هایشان بیرون آمده‌اند و در رسانه‌های جریان اصلی مهمان ویژه می‌شوند و جلادان و دژخمیمان حکومتِ حاکم با صورتک‌های جدیدِ کارشناس و وزیر و نماینده‌ی مجلس و روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه و اپوزیسیون فراری و محبوس و سرمایه‌گذار و اقتصاددان تمامی صحنه را تسخیر کرده‌اند، نفس سخن گفتن از سرکوب و مقاومت و مبارزه‌ی هم‌بسته با آن، نفس یادآوریِ جنایت و جنایتکاران معنایی غیر از مقاومت در برابر به سکوت کشیدن صدای ستمدیده‌گان ندارد.
چون به رغم تمامی هر چیزی شیوه‌ی سازماندهی و تدارک گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی تلاشی است برای به دست آوردن اصولی برای انضباط از دست رفته و سرکوب شده‌ی مردمی، تلاشی است برای کار جمعی در دورانی که هر کار جمعی‌ای با نعره‌های خاموش‌باش روبه‌رو می‌شود، تلاشی است برای تامین هزینه‌های یک کار جمعی از درون کمک‌های مالی هم‌رزمان و کمک‌های اندک نهادهای مترقی در دورانی که هر چیز و همه چیز به «پروژه»‌هایی برای تجارت و بازار تبدیل شده است.
ریشه‌های خیابانی _ برلین با تمام توان از برگزاری گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران حمایت می‌کند. ما از این‌که سکوت تحمیل شده از سوی فضای اعتدال، فضای به فراموشی کشاندن مقاومت و مبارزه‌ی راستین و ساختن قهرمانان ملی/ دولتی پوشالی در برلین درهم می‌شکند، شادمانیم. بگذارید برای یادآوری به خودمان و دشمنانمان با صدای بلند بگوییم: نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم.

 

ریشه‌های خیابانی_برلین