Autor: Editor

رضا شهابی 0

خطر مرگ رضا شهابی در صورت تداوم حبس ظالمانه!، نامه سرگشاده سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه به کارگران و تشکلات کارگری ایران و سراسر جهان

سندیکای واحد از همه کارگران و تشکلات کارگری ایران و سراسر جهان درخواست دارد با تمام ظرفیت برای نجات جان رضا شهابی بکوشند!ـ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدنبال بازگشایی در...

نسیم خاکسار از ادبیات مقاومت سخن می گوید 0

پنهان میان برگ برگ سبزی‌ها و شکفتن در تاریکی‌ها، نسيم خاكسار

خوانشی از دو کتاب زندان: „شب بخیر رفیق“ نوشته‌ی احمد موسوی و „مالا“ از محمد خوش ذوق (متن سخنرانی در برنامه یادبود و بزرگداشت جانباختگان در خاوران های سراسر ایران. بروکسل هشتم اکتبر ۲۰۱۷)...

یاد علی اشرف درویشیان نویسنده متعهد و مبارز، یار صمد و خسرو و... را گرامی می داریم!ـ 0

گرامی داشت علی اشرف درویشیان در هلند: بخش اول: سخنان افتتاحیه احمد پوری و بدنبال آن، سخن رانی کامل نسیم خاکسار

گرامی داشت علی اشرف درویشیان در هلند بخش اول: سخنان افتتاحیه احمد پوری و بدنبال آن، سخن رانی کامل نسیم خاکسار. فیلم بردار : مسعود معمار فیلم ادیتور: مسعود فروزش راد

یادمانده‌هائی از فریدون منتقمی: چگونه کمونیست شدم 0

منتشر شد: چگونه کمونیست شدم، یادمانده‌هائی از فریدون منتقمی

انتشارات زیرزمینی کتاب فریدون منتقمی تحت عنوان „چگونه کمونیست شدم“ را منتشر کرد. دفتر نخست شامل یادمانده‌هائی از فریدون منتقمی در دوران زندگی در ایران می باشد که در 593 صفحه در دسترس علاقمندان...