Category: بهرام قدیمی

پوستر هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران 0

سرود ميلونگاى تيرباران شده در مراسم افتتاحیه هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

  کلیپ این سرود توسط کمیته هنری هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران تهیه شده است که در افتتاح گردهمایی سه روزه مذکور در ۲۹ سپتامبر در هانوفر به نمایش...

پوستر ششمین گردهمایی سراسری دربراه کشتار زندانیان سیاسی در ایران، 11 تا 13 سپتامبر، برلین 1

اسناد ششمین گردهمایی سراسری: دادخواهی بدون واسطه، سخنرانی بهرام قدیمی

دادخواهی بدون واسطه در دفاع از عمل مستقیم مردمی (با نگاهی به تجربیات در آمریکای لاتین) سخنرانی بهرام قدیمی در «ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران» سرکوب، مقاومت، مبارزه برلین، ۱۱...