Category: بهروز جلیلیان

روزنامه اطلاعات خبر از اعدام بیست و دو زندانی سیاسی در شیراز می دهد04-09-1361 1

به یاد رفیق پیكارگر شهید: علی اکبر محمد حسين پور

رفیق علی اکبر در سال 1334 در آببخش از توابع درواهی و در نزدیكی برازجان بدنیا آمد، او لیسانس حقوق داشت و برای مدتی به تدریس در دبیرستان این منطقه مشعول بود. رفیق علی...

سند اعدامهای جمعی در شهر پاوه 2

به یاد رفیق شهید بهمن عزتی، بهروز جلیلیان

رفیق بهمن عزتی از شهدای کشتار انقلابیون در مرداد و شهریور ۱۳۵۸ در کردستان قهرمان، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و به فرمان حاکم شرع، محمد صادق خلخالی است. وی به همراه پزشک شهید،...

مرورى بر كتاب: شكوفه هاى درخت انار، يادهاى عباس مظاهرى 0

مرورى بر كتاب: شكوفه هاى درخت انار، يادهاى عباس مظاهرى، نوشته بهروز جلیلیان

مرورى بر كتاب: شكوفه هاى درخت انار، يادهاى ٤٧٩١ روز زندان در ديكتاتورى شاهنشاهى ١٣٥٧-١٣٤٤ ، عباس مظاهرى، انتشارات گفتگوهاى زندان، زمستان ١٣٨٥، آلمان. بهروز جليليان خاطرات زندان آقاى عباس مظاهرى با نام كامل،...

طرح از گفتگوهای زندان 0

… برای خوش داشت رژیم و به کام ساواک و سلطنت- بهروز جلیلیان

  تك گویی شکنجه گر ساواک و قاتل انقلابیون، با ایرج مصداقی با عنوان نادرست “گفتگو”[1]، درواقع بیان نظرات مستقیم ساواک و سلطنت، از طریق بلندگوی آقای مصداقی است. جدیدترین حربه دشمنان جنبش مبارزاتی...