Kategorie: خبر

سیزدهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید

سیزدهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید، 17 تا 23 نوامبر، گوتنبرگ – سوئد و گفتگوی امیر جواهری با حسین مهینی، مدیر جشنواره

اطلاعیه مطبوعاتی دنیا خانه من است سیزدهمین جشنواره بین المللی سینمای تبعید ـ17 تا 23 نوامبر، گوتنبرگ – سوئد  ...

پوستر هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

اکسیون مشترک روز شنبه سی سپتامبر در شهر هانوفر در روزهای برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

به همت کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات هانوفر و کمیته برگزارکننده هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران...

شب بزرگداشت یادمان جانباختگان دهه ٦٠

شب بزرگداشت یادمان جانباختگان دهه ٦٠ و ٢٥ سال پس از ترور میکونوس سپتامبر ١٩٩٢ در برلین

٢٩ سال پس از قتل عام زندانیان سیاسی ایران- تابستان ١٣٦٧ برنامه:ـ افتتاحیه ـ برونو یوست ( دادستان بازنشسته فدرال...

حمایت از اعتصاب غذای جمعی زندانیان سیاسی رجایی شهر

با گذشت 22 روز از اعتصاب غذای رضا شهابی، نیمه‌ی چپ بدن او بی‌حس شده است!، نگاهی به اخبار و اطلاعات رسیده در مورد اعتصاب زندانیان سیاسی در گوهر دشت

بیانیه شماره 90 با گذشت 22 روز از اعتصاب غذای رضا شهابی، نیمه‌ی چپ بدن او بی‌حس شده است!ـ کارگران،...