Category: نسیم خاکسار

نسیم خاکسار 1

محمود محمودي كه من مي‌شناسم: چريكي در تمناي دانستن و دوستي، نسیم خاکسار

مطلب زیر توسط نسیم خاکسار به مناسبت ویژه نامه محمود محمودی (بابک) نوشته شده  که در شماره 5 تا 7 گفتگوهای زندان انتشار یافته است. این مطلب با ویرایش جدید بر روی صفحه  اکبر سردوزامی انتشار یافته است....

چرمِ کف پایِ عدید 2

چرمِ کف پایِ عدید، نسیم خاکسار

بعد از دو بار که زیر اخیه رفتم فهمیدم عدید حرف نزده است. بازجوها فقط تهدید می‌کردند. این نشان می‌داد سُمبه‌شان چندان پرزور نیست. هر چقدر بیش‌تر می‌زدند و فحش می‌دادند بیش‌تر حالیم می‌شد که عدید...

نسیم خاکسار 1

ادبیات در برابر فراموشی، متن سخنرانی نسیم خاکسار در پنجمین گردهمائی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران ، در هلند

گفتگوهای زندان می توانستم در این وقت و اینجا چند شعر بخوانم یا به خاطر محدودیت وقت پاره ای از یک داستان. اما بعد از فکر کردن و خواندن داستانی از “علی اشرف درویشیان...

طرح از گفتگوهای زندان 0

نگاه هفته: گزیده ای از رسانه های تصویری سخنرانی نسیم خاکسار در پنجمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران/ و ویدئو کلیپی درباره خاوران و خاورانی ها

ویدئو کلیپ فرزندان آفتاب درباره خاوران