Category: اکبر معصوم بیگی

0

تحریم انتصابات شکنجه گران و نگاهی به یادداشت‌های کوتاهی از روشنفکران داخل و خارج از کشور

در نعره کشان رسانه‌های جمهوری اسلامی چی و خفه کردن بی محابای صدای مخالفین انتصابات ضددمکراتیک در ایران که مردم را دعوت به انتخاب میان شکنجه‌گران و طراحان کشتار سراسری زندانیان سیاسی در ایران...

برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی 1

معرفی کتاب: برگزیده‌ی نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی

Selections from Cultural Writings Antonio Gramsci Ed.: David Forgacs & Geoffrey Nowell-Smith  نويسنده: آنتونیو گرامشی گردآورندگان: دیوید فورگاکس / جفری نووِل‌ـ‌اسمیت مترجمان: احمد شایگان / محمود متحد / حسن مرتضوی / اکبر معصوم‌بیگی /...

اکبر معصوم بیگی 2

نوروز 62 در اوین، اکبر معصوم بیگی

اواخر آذر ماه سال 61 بیشتر بچه­ های اتاق یکِ بند دو را فال فال کردند و هر فال نصیب اتاقی از اتاق­ های سالن 4آموزشگاه شد. ما هفت- هشت نفری بودیم که نصیب...

عکس از علی دروازه غاری 0

ـ8 مارس، روز جهانی زن فرخنده باد!، اکبر معصوم بیگی

درود بر همه ی زنانی که محافظه کاری راکنار گذاشتند،بارتهمت وافترا رابه جان خریدند اما حاضر نشدندمطابق الگو هایی که مردان برای زنان می تراشند وتعریف می کنند،رفتار کنند.یادم هست اردشیر رحمان زاده تعریف...

اکبر معصوم بیگی 1

شوریدنِ بر تباهیِ فرهنگ، متن فشرده ی سخنرانی اکبر معصوم بیگی بر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده

آن چه در پی می آید، متن فشرده ی سخنان من است در روز جمعه 13 آذر سال 1394 بر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، جان باختگان راه آزادی. دوستان خواسته بودند...

اکبر معصوم بیگی 0

برگی از دفتر ایام (چهل)- میدان شوش ، خیابان شهرزاد، بنگاه درخشنده، اکبر معصوم بیگی – بخش یکم تا چهارم

سال از نیمه گذشته بودکه در پاییز 1355 سرانجام از زندان آزاد شدم. دو روز پیش از آزادی نهایی روزی مرا از بند یک صدا زدند، لباس پوشیدم، با بچه ها،که حالا شمارشان حسابی...

اکبر معصوم بیگی 0

برگی از دفتر ایام (چهل)- میدان شوش ، خیابان شهرزاد، بنگاه درخشنده (1)، اکبر معصوم بیگی

سال از نیمه گذشته بودکه در پاییز 1355 سرانجام از زندان آزاد شدم. دو روز پیش از آزادی نهایی روزی مرا از بند یک صدا زدند، لباس پوشیدم، با بچه ها،که حالا شمارشان حسابی...

اکبر معصوم بیگی 0

آن طور که بودیم (نُه)- کتاب هایی که از شرشان خلاصی نداریم – از: اکبر معصوم بیگی ( عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران)

آن طور که بودیم (نُه)- کتاب هایی که از شرشان خلاصی نداریم اگر روزی، به فرض مُحال، قرار باشد سرگذشت نامه ای از خودم بنویسم، در آن قسمتِ به قول َسلینجر «مزخرفات دیوید کاپرفیلدی»...