Kategorie: فرخنده

گفتگوهاي زندان، شماره سیزدهم، ويژه زندانيان سياسي زن 1

گفتگوهاي زندان، شماره سیزدهم، ويژه زندانيان سياسي زن منتشر می شود

شماره سیزدهم گفتگوهای زندان، به ارائه تجربیات زندانیان سیاسی زن ایران اختصاص یافته است و در روزهای آتی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. برای آشنایی با این شماره گفتکوهای زندان، مقدمه این شماره را در سطور زیر می...

طرح از گفتگوهای زندان 0

نگاه هفته: گزیده ای از رسانه های تصویری، سخنرانی فرخنده در پنجمین گردهمایی سراسری – هلند- 2013 و میلا مسافر در چهارمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران- یوتبوری – 2011

سخنرانی فرخنده در پنجمین گردهمایی سراسری – هلند- 2013 و میلا مسافر در چهارمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران- یوتبوری – 2011

0

مقالاتی درباره زندان و مبارزه طبقاتی

سخنرانی برتولت برشت در نخستین کنگره جهانی نویسندگان، 1935 از مقالات منتشر شده در شماره نخست گفتگوهای زندان، ،1997 فاشیسم!، از برتولت برشت زندان در چرخه مبارزه طبقاتی، فرهاد سپهر، از مقالات منتشر شده...