Category: فریده ثابتی

دو دهه ی آغازین قرن بیست و یکم و طبقه ی کارگر، جلد یک 0

مجموعه مقالات فریده ثابتی در دو جلد منتشر شد: دو دهه‌ی آغازين قرن بيست و يکم و طبقه‌ی کارگر

مجموعه مقالات فریده ثابتی که در دو جلد تنظیم شده است، منتشر شد. این مقالات به وضعیت زندگی و مبارزه طبقه کارگر در کشورهای جهان پرداخته است. در زیر مقدمه و فهرست مطالب دو...

0

365 days

365  روز  365 صبح همان نگرانی ها  365 روز همان کار پرمشقت  365 شبی که انسان میل بیدار شدن ندارد و اکنون دوباره همان سئوال قدیمی باز هم یک  365 روز دیگر   آری...