Category: همایون ایوانی

یکی از طرح‌های ارائه شده به هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران 0

پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 7: از سرقت سرودهای انقلابی تا اسلامی‌سازی نمادهای تاریخی و فرهنگی، همایون ایوانی

در قسمت پنجم این یادداشت‌ها[1]، به ساده‌ترین و ظاهراً سطحی‌ترین موضوع جنبی تبلیغات رژیم پرداخته شد: “مال خودکردنِ” رنگ‌ها به عنوان نماد سیاسی، سپس در قسمت ششم[2] به سرقت سرودهای انقلابی و شناخته شده...

روی جلد نوار شرارهای آفتاب شماره یک که در سال 1357 منتشر شد 2

پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 6: از سرقت رنگ‌ها تا سرقت سرودهای انقلابی تاریخ مقاومت مردم، همایون ایوانی

تبلیغ و پیشبرد سیاست تسلیم‌طلبی از سوی حاکمان جمهوری اسلامی، بدون تهی و سترون ساختن فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی در جامعه، ممکن نیست. سترون ساختن تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اخلاقی جامعه از روندهای دائمی...

کاری از مینو خواجه الدین 1

پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 5: این رژیم هفت رنگ! درباب رنگ ستادها و شوهای انتخاباتی، همایون ایوانی

در این قسمت استدلال یا گفتار تسلیم‌طلبانه‌ی مربوط به “بازی رنگ‌های انتخاباتی رژیم” را زیر ذره‌بین خواهم گرفت. این بازی رنگ‌ها، ظاهرِ بی‌خطر و ابلهانه‌ای دارد ولی با کمکِ مفسران و تبلیغات‌چی‌های چاپلوس رژیم،...

نمودار روابط خانوادگی بخشی از هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در ایران 1

پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 4: هزار فامیل؟ نه بابا به صدتا هم نمی‌رسند!، همایون ایوانی

در شماره سوم این یادداشت‌ها درباره گفتارهای تسلیم‌طلبانه‌ای نوشتم که مدعی هستند «…گویا درون جمهوری اسلامی، “جناح‌ یا جناح‌هایی” وجود دارند که (بخشاً یا تماماً) منافع مردم، کارگران و یا زحمتکشان را تامین می‌کنند...

1

پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 3: آیا اختلافی بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی در غارت و چپاول مردم وجود دارد؟، همایون ایوانی

در چند قسمت آتی به روایت و گفتار تسلیم‌طلبانه‌ای خواهم پرداخت که گویا درون جمهوری اسلامی، “جناح‌ یا جناح‌هایی” وجود دارند که (بخشاً یا تماماً) منافع مردم، کارگران و یا زحمتکشان را تامین می‌کنند...

دستهاى خاوران 1

همایون ایوانی – دادخواهی علیه کشتارهای رژیم جمهوری اسلام – ژرفابخشی به یادمانه تاریخی و فرهنگی ایران

همایون ایوانی – دادخواهی علیه کشتارهای رژیم جمهوری اسلام – ژرفابخشی به یادمانه تاریخی و فرهنگی ایران چهارمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، یوتبوری – سوئد – نهم تا یازدهم...

شکل 1 سهم هزینه‌های نظامی در جهان در سال 1988 و 2014 (برمبنای قیمت‌های ثابت در 2014) 1

پادگفتارهای تسلیم‌طلبی -2: خاورمیانه انبار سلاح‌هایی که هنوز شلیک نشده‌اند!، همایون ایوانی

از جمله گفتارهایی که مردم و افکار عمومی را مستقیم یا غیرمستقیم به کرنش در قبال رژیم جمهوری اسلامی فرامی‌خوانند، توجیح وضع موجود و عدم مبارزه پیگیر به خاطر “وضع امنیتی کشور” و “خطراتی...

پدر و مادر جانفشان جلال فتاحی 0

جلال فتاحی: روایت زندانی دو نظام شاه و جمهوری اسلامی، همایون ایوانی

چندین که برشمردم از ماجرای عشقت اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران برخی چیزها ماندگارتر از آن هستند که فکرش...