ـ«۱۵۴۵۹»: متن، دیسه‌ها و تاریخ، نوشته منوچهر، ترجمه همایون ایوانی

ـ«۱۵۴۵۹»: متن، دیسه‌ها و تاریخ نوشته‌ی: منوچهر، ترجمه‌ی: همایون ایوانی برای خواندن نسخه پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید ـ1ـ مقدمه...

شکل 1 رابطه ماندگاری یادمانه با رسانه مورد استفاده اش

زمینه ها و پیامدهای کشتار سراسری زندانیان سیاسی . فیلم سخنرانی همایون ایوانی از همکاران گفتگوهای زندان در بزرگداشت جانفشانان و جانباختگان دهه شصت، برلین

زمینه ها و پیامدهای کشتار سراسری زندانیان سیاسی . سخنرانی همایون ایوانی از همکاران گفتگوهای زندان در بزرگداشت جانفشانان و...