Kategorie: عباس هاشمی

گفتگوهای زندان منتشر کرد: از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی

گفتگوهای زندان منتشر کرد: از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی

گفتگوهای زندان، شماره‌های 14 و 15 به یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی، از کادرهای قدیمی سازمان چریک‌های فدایی خلق...

طرح از گفتگوهای زندان

تاملی بر «گستاخی» و ‏‏«عقلانیت»‏، عباس هاشمی

‏“دنیا دارد از عقلانیت، عقلانیت محدود تباه می‌شود“‏ ‏                                                                       آندره برتون ‏  در آرش شماره 97، رفیق شاعرم «سعید یوسف»...