Kategorie: احزاب و سازمان ها

کارگر زندانی آزاد باید گردد

بیانیه های پشتیبانی از اعتصاب معلمان و دستگیرشدگان کارگری

اطلاعیه نهاد های همبستگی درمحکومیت دستگیری فعالان کارگری و شعارهای فاشسبتی „خانه کارگر“در ایران و درپشتیبانی ازاعتراضات سراسری معلمان درهفدهم اردیبهشت ۹۴...

سیاهکل

متن سخنراني فريبرز سنجري، در نخستین گردهمایی سراسري درباره کشتار زندانيان سياسي در ایران

با سلام خدمت تک تک رفقا و دوستاني که در اين جلسه حضور دارند و با تشکر از برگزار کنندگان...

طرح از گفتگوهای زندان

وبگردی: مطالب خواندنی از سایت های دیگر 21 تا 26 دی 1393

نگاهی به مقالات و نوشته هایی که در هفته گذشته در سایر رسانه های اینترنتی انتشار (و یا بازانتشار) یافته اند....