Kategorie: اسناد تاریخی

دو ترجمه از رفیق بهروز دهقانی به همراه مقدمه‌ای از رفیق اشرف دهقانی – بخش سوم ماه در کایلنامو می درخشد، نوشته شون اوکیسی، ترجمه بهروز دهقانی

توضیح گفتگوهای زندان: بهروز دهقانی اندیشمند چریک   سخن گفتن از انسان‌هایی که با توانایی‌های والای خود در مبارزه طبقاتی...

گفتگوهای زندان منتشر کرد: از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی

گفتگوهای زندان منتشر کرد: از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی

گفتگوهای زندان، شماره‌های 14 و 15 به یادنگاشته‌ها، گفتگو‌ها و مقالاتِ عباس هاشمی، از کادرهای قدیمی سازمان چریک‌های فدایی خلق...

عکسی از مراسم خاکسپاری نیوشا فرهی

نگاه هفته: ده گزارش تصویری از یادیاران در گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

حماد شیبانی درباره اعضای تحریریه کار؛ ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران سخن می گوید – یاد یاران – ششمین...

طرح از گفتگوهای زندان

مروری بر گردهمایی های سراسری در دوره های پیشین: نخستین فراخوان گفتگوهای زندان برای گردهمایی سراسری کلن در سال 2005

گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران که تاکنون شش دوره آن در شهرهای کلن (2005 و 2007)، هانوفر...