Category: ساسان دانش

خاوران، اسفند 1395 0

خرج کردن از کیسه زندانیان سیاسی برای رونق بخشیدن به مضحکه انتصابات رژیم: پاسخی کوتاه به باران کوثری ها، ساسان دانش

این بار، باران کوثری نیز در کشاکش فضای تقلبی انتخابات، به تاب بازی حکومت پیوست! بدیهی است که هر آدمیزادی به میزان گسترش درک و نگاه خویش، در جامعه حضور می یابد، اما استفاده...

طرح از گفتگوهای زندان 2

پنجم ماه می، یک زادروز و یک درگذشت!، ساسان دانش

زادروز کارل مارکس پنجم ماه می 1818، کارل هاینریش مارکس، جامعه‌شناس انقلابی، در شهر تری یر کشور آلمان، چشم بر جهان گشود. مارکس، یکی از اثرگذارترین اندیشمندان نامور تاریخ است. مارکس با آثاری که...