Kategorie: سعید سلطانپور

بر کشورم چه رفته است - گفتگوهای زندان به زبان آلمانی منتشر کرد: کتابی درباره زندگی و آثار سعید سلطانپور

بر کشورم چه رفته است – گفتگوهای زندان به زبان آلمانی منتشر کرد: کتابی درباره زندگی و آثار سعید سلطانپور

در آستانه برگزاری هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در شهر هانوفر آلمان از 29 سپتامبر تا اول اکتبر...

سعید سلطانپور

به یاد جاودان رفیق سعید سلطانپور: به یاد رفیق سعید سلطانپور دو فیلم کوتاه از سالگرد تولد اش در خاوران به همراه چند عکس ارسالی

به یاد رفیق سعید سلطانپور دو فیلم کوتاه از سالگرد تولد اش در خاوران به همراه چند عکس ، که...

به یاد سعید سلطان پور

نگاه هفته: سرود با صدای زنده یاد فریدون فرخزاد، به یاد سعید سلطانپور، محسن فاضل و 21 کمونیست و آزادیخواه دیگر

این سرود با صدای زنده یاد فریدون فرخزاد است که به یاد سعید سلطانپور ، محسن فاضل و 21 کمونیست...