Kategorie: شعر

بزرگداشت سعید سلطانپور در خاوران 1996

سروده سعید یوسف برای سعید سلطانپور که امسال هشتاد ساله می شد

سروده #سعید_یوسفای کبوتر، مرو از شانه‌ٴ‌ من،ـتا به لب شاخهٴ لبخندم هست(سعید سلطانپور) برای سعید سلطانپور که امسال هشتاد ساله...