Category: محمود خلیلی

1

رژه جلادان در انتصابات ریاست، جمهوری اسلامی مردم ایران با گرگها نمی رقصند محمود خلیلی

رژه جلادان در انتصابات ریاست، جمهوری اسلامی مردم ایران با گرگها نمی رقصند محمود خلیلی انتخابات شاید بی‌ارزش‌ترین و مضحک‌ترین واژه‌ای باشد که در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی به کار می‌رود. طی قریب به...

خاوران، اسفند 1395 2

خاوران به استقبال بهار شتافت: گزارشی از برگزاری مراسم آخرین جمعه سال 1395 در خاوران، محمود خلیلی

خاوران این گل زار خفته در شوره زار، خاوران این لاله زار نشسته بر کویر تفته ایران، خاوران این بغض فروخفته، این فریاد در گلو نشسته خنجری است که سینه جنایتکاران را می درد....

0

مادر» محمود خلیلی »

شب، در شب پرستي خود             غافل مانده است،                 هنگامي که عشق را                     از ريسمان عدلش مي آويزد                           و خرمن خرمن خاک را                                     شيار مي دهد،                      تا ننگ خود را...

به یاد رفیق جانفشان فدایی محمد علی بهکیش 0

عاشق جوان: به یاد رفیق جانفشان فدایی محمد علی بهکیش، محمود خلیلی

زمان برای نوشتن اندک است و قلم ناتوان تر از آن است که تمام احساسات قلبی را بیان نماید. زندگی با انسانهایی که سرشار از شور و عشق به زندگی بودند حاوی لحظاتی است...

رفقای جانفشان چریک فدایی خلق که در مجازات عباس شهریاری مشارکت داشتند 0

بهزاد کریمی و توهم هم سنگری با رفیق جانفشان فدایی بهروز ارمغانی، محمود خلیلی

نوشته اخیر بهزاد کریمی در خصوص رفیق جانفشان فدایی بهروز ارمغانی را خواندم و دوباره خواندم تا بررسی کنم چه سنخیتی بین رفیق بهروزارمغانی و بهزاد کریمی وجود داشته یا وجود دارد؟ شاید تنها...