Kategorie: کتاب

گفتگوهاي زندان، شماره سیزدهم، ويژه زندانيان سياسي زن

گفتگوهاي زندان، شماره سیزدهم، ويژه زندانيان سياسي زن منتشر می شود

شماره سیزدهم گفتگوهای زندان، به ارائه تجربیات زندانیان سیاسی زن ایران اختصاص یافته است و در روزهای آتی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت....

طرح از گفتگوهای زندان

اسنادی درباره جنبش دادخواهی از ‏چشم انداز رهايی بخش

برای علاقمندان به جنبش دادخواهی از ‏چشم انداز رهايی بخش، اسناد و کتاب های زیر از سوی گفتگوهای زندان انتشار یافته...

گفتگوهای زندان

گفتگوهای زندان فرامی خواند: تلاش برای مستند سازی جنایات رژیم جمهوری اسلامی

گفتگوهای زندان از تمامی کسانی که می توانند در مستندسازی جنایات رژیم یاری رسانند درخواست می کند که اطلاعات و...