Kategorie: مژده ارسی

مژده ارسی

نگاهی به گرد هم آیی های سراسری زندانیان سیاسی، بخش دوم، گفتگوی امیرجواهری با مژده ارسی

آیا فکر نمی کنید که بعد از ده سال ، می شود یک نهاد چتری و فراگروهی فراتر از فعالان...

مژده ارسی

گفتگوی امیر جواهری از رادیو راه کارگر با مژده ارسی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی سراسری زندانیان سیاسی در برلین (بخش اول) ـ

بخش اول گفتگوی امیر جواهری از رادیو راه کارگر با مژده ارسی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی سراسری زندانیان...

طرح از گفتگوهای زندان

میزگردی نوشتاری – بخش نخست: نگاهی به ده سال گردهمایی با پاسخهایی از محمود خلیلی، میلا مسافر، فرخ قهرمانی، عبدالله کشاورز، مژده ارسی، سیروس کفایی و همایون ایوانی

ـ«میزگردی نوشتاری» درباره ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – بخش نخست نگاهی به ده سال گردهمایی...

پوستر نخستین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، کاری از سودابه اردوان

مروری بر گردهمایی های سراسری در دوره های پیشین: پیامهای کمیته برگزاری در افتتاحیه نخستین گردهمایی سراسری، 2005، کلن

از مطالب منتشره در آرش شماره 92 و 93:  مقدمه و هدف سمينار مژده ارسي برای دریافت نسخه پی دی...

ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین

گزارش شاهد: مهین قربانی، از مژده ارسی

ـ1- نام خانوادگی: قربانی ـ2- نام: مهین ـ3- محل تولد: ـ4- تاریخ تولد: ـ5- تاریخ دستگیری: 1360 ـ6- محل کشته شدن: زندان اوین ـ7- تاریخ کشته شدن:...

مریم گلزاده غفوری

گزارش شاهد: مریم گلزاده غفوری، از مژده ارسی

ـ1- نام خانوادگی: گلزاده عفوری 2- نام: مریم 3- محل تولد: 4- تاریخ تولد: 5- تاریخ دستگیری: 6- محل کشته شدن: زندان اوین 7- تاریخ کشته شدن:...