Kategorie: مژده ارسی

مژده ارسی 2

گفتگوی امیر جواهری از رادیو راه کارگر با مژده ارسی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی سراسری زندانیان سیاسی در برلین (بخش اول) ـ

بخش اول گفتگوی امیر جواهری از رادیو راه کارگر با مژده ارسی از سخنگویان ششمین گرد هم آیی سراسری زندانیان سیاسی در برلین مژده ارسی کی دستگیر شد؟ چرا دستگیر شد؟ چند سال در...

طرح از گفتگوهای زندان 0

میزگردی نوشتاری – بخش نخست: نگاهی به ده سال گردهمایی با پاسخهایی از محمود خلیلی، میلا مسافر، فرخ قهرمانی، عبدالله کشاورز، مژده ارسی، سیروس کفایی و همایون ایوانی

ـ«میزگردی نوشتاری» درباره ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – بخش نخست نگاهی به ده سال گردهمایی با پاسخهایی از محمود خلیلی، میلا مسافر، فرخ قهرمانی، عبدالله کشاورز، مژده ارسی، سیروس...

پوستر نخستین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، کاری از سودابه اردوان 0

مروری بر گردهمایی های سراسری در دوره های پیشین: پیامهای کمیته برگزاری در افتتاحیه نخستین گردهمایی سراسری، 2005، کلن

از مطالب منتشره در آرش شماره 92 و 93:  مقدمه و هدف سمينار مژده ارسي برای دریافت نسخه پی دی اف اینجا کلیک کنید از طرف کميته برگزار کننده سمينار به همه دوستان، رفقا...

ششمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی درایران! 11تا 13 سپتامبر برلین 0

گزارش شاهد: مهین قربانی، از مژده ارسی

ـ1- نام خانوادگی: قربانی ـ2- نام: مهین ـ3- محل تولد: ـ4- تاریخ تولد: ـ5- تاریخ دستگیری: 1360 ـ6- محل کشته شدن: زندان اوین ـ7- تاریخ کشته شدن: ـ8- نحوه قتل از سوی رژیم: دار زندن ـ9- اتهام: سازمان مجاهدین خلق ایران ـ10- توضیحات: مجرد...

مریم گلزاده غفوری 2

گزارش شاهد: مریم گلزاده غفوری، از مژده ارسی

ـ1- نام خانوادگی: گلزاده عفوری 2- نام: مریم 3- محل تولد: 4- تاریخ تولد: 5- تاریخ دستگیری: 6- محل کشته شدن: زندان اوین 7- تاریخ کشته شدن: شهریور- مرداد 1367 8- نحوه قتل از سوی رژیم: دار زندن 9- اتهام: سازمان مجاهدین خلق...

کاری از مینو خواجه الدین 0

مقاله منتشره در نشریه آرش: زندان، خشونت و جمهوری اسلامی از مژده ارسی و همایون ایوانی

مژده ارسی، همایون ایوانی خشونت چنان پهنه های گسترده ای را شامل می شود که بی تعریف و تعیّن زمینه مشخصی که در زندان با آن روبرو بوده ‏و هستیم؛ زمینه درهم آمیزی بسیاری...